CHANGE Event

SCGC ร่วมกับกระทรวงทรัพย์ฯ และภาคีเครือข่าย เปิดตัวโมเดล Nets Up

  SCGC ร่วมกับกระทรวงทรัพย์ฯ และภาคีเครือข่าย เปิดตัวโมเดล Nets Up  สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนอวนประมงไม่ใช้แล้ว  สู่ Marine Materials วัสดุรีไซเคิล ทางเลือกใหม่เพื่อความยั่งยืน

 

“ธนาคารซิตี้แบงก์” โชว์นวัตกรรมการเงินดิจิทัลเพื่อลูกค้าสถาบัน

 “ธนาคารซิตี้แบงก์” โชว์นวัตกรรมการเงินดิจิทัลเพื่อลูกค้าสถาบัน

 

บางจากฯ สนับสนุนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย

 บางจากฯ สนับสนุนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ณ เมืองหางโจว พร้อมชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬา

 

ที ลีสซิ่ง ร่วมกับ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด นำชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น

 ที ลีสซิ่ง ร่วมกับ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด นำชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น ร่วมโครงการเปื้อนยิ้ม เพื่อโลก อบรม “ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจลดมลพิษ”