CHANGE Event

เชฟรอน แชร์วิสัยทัศน์ความมั่นคงพลังงานแห่งอนาคต ในงาน Thailand – U.S. Trade and Investment Conference 2024

        เชฟรอน แชร์วิสัยทัศน์ความมั่นคงพลังงานแห่งอนาคต  ในงาน Thailand – U.S. Trade and Investment Conference 2024

 

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงาน คปภ. ย้ำ Consolidation ทำให้บริษัทประกันภัยไทยแข็งแกร่งมากขึ้น

      สำนักงาน คปภ. ย้ำ Consolidation ทำให้บริษัทประกันภัยไทยแข็งแกร่งมากขึ้น

 

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงาน คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจประกันภัยเล็งใช้เป็นเครื่องมือปรับตัวได้เร็วกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งปัจจุบันและอนาคต

     สำนักงาน คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจประกันภัยเล็งใช้เป็นเครื่องมือปรับตัวได้เร็วกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งปัจจุบันและอนาคต

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ติดตามการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพลูกค้า

     ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ติดตามการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพลูกค้า  มาตรการพักชำระหนี้ จังหวัดเชียงราย

 

อ่านเพิ่มเติม...

กรมชลฯ ปิดจ็อบโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  กรมชลฯ ปิดจ็อบโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประตูระบายน้ำแม่น้ำน่าน จังหวัดน่าน จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์  เสนอ 2 โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำน่าน “น้ำปั้ว-ไหล่น่าน” “ฆะมัง” หวังเป็นเครื่องมือ “แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง” อย่างยั่งยืน

 

อ่านเพิ่มเติม...