CHANGE Event

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านกลยุทธ์การทำงานแบบไฮบริด

   กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านกลยุทธ์การทำงานแบบไฮบริด จาก HR EXCELLENCE AWARDS 

 

MEA จับมือ กปน. บูรณาการความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ยกระดับงานบริการไฟฟ้า-ประปา

   MEA จับมือ กปน. บูรณาการความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ยกระดับงานบริการไฟฟ้า-ประปา

 

กปน. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

  

 กปน. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย

 

BAM มอบเครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด

 BAM มอบเครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด เพื่อประเมินและฟื้นฟูผู้ป่วย หลังหายจากโควิด-19 ให้แก่ โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช