CHANGE Environment

ผลวิจัย 'ฮาร์วาร์ด' ชี้ชัดโรงไฟฟ้าถ่านหิน พีดีพี 2015 ทำคนตายปีละ 5,300 ศพ

 

งานวิจัยร่วม "กรีนพีซ-ฮาร์วาร์ด" ตีแผ่ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย ระบุ หากรัฐบาลเดินตามแผนพีดีพี 2015 ชาวบ้านมีโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึงปีละ 5,300 ราย

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา เปิดเผยผลการวิจัยเรื่องต้นทุนชีวิต : โรงไฟฟ้าถ่านหินกับภัยคุกคามต่อสุขภาพคนไทย เมื่อวันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยพบว่าหากประเทศไทยสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 หรือแผนพีดีพี 2015 อาจทำให้มีประชาชนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึงปีละ 5,300 ราย

 

อ่านเพิ่มเติม...

จีนเดินหน้ายกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่กว่า 30 โครงการ

 

จีนเดินหน้ายกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่กว่า 30 โครงการ

 

 

ผู้นำจีนประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ 30 โครงการ ซึ่งมีกำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้าทั้งสิ้น 17 กิกะวัตต์ หรือมากกว่ากำลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมดในสหราชอาณาจักรรวมกัน 

อ่านเพิ่มเติม...

สหรัฐฯนำเข้าน้ำมันดิบจากไทยไปกลั่นขายทุกปี?

 

สหรัฐฯนำเข้าน้ำมันดิบจากไทยไปกลั่นขายทุกปี?

 

มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี กล่าวว่า ผู้ผลิตสินค้าไทย เกษตรกรไทย จะแข่งขันอย่างไรในเวทีโลก?
โปรดพิจารณาด้วยว่า 
ค่าที่ดินสหรัฐฯ แพงกว่าไทย 
ค่าแรงสหรัฐฯ แพงกว่าไทยมากๆ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ สูงกว่าไทยมากๆ
ต้นทุนสหรัฐฯ จึงควรสูงกว่าไทย

และ สหรัฐฯนำเข้าน้ำมันดิบจากไทยไปกลั่นขายทุกปี ตั้งแต่ปี 2543

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

สหรัฐฯนำเข้าน้ำมันดิบจากไทยไปกลั่นขายทุกปี?

 

สหรัฐฯนำเข้าน้ำมันดิบจากไทยไปกลั่นขายทุกปี?

 

มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี กล่าวว่า ผู้ผลิตสินค้าไทย เกษตรกรไทย จะแข่งขันอย่างไรในเวทีโลก?
โปรดพิจารณาด้วยว่า 
ค่าที่ดินสหรัฐฯ แพงกว่าไทย 
ค่าแรงสหรัฐฯ แพงกว่าไทยมากๆ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ สูงกว่าไทยมากๆ
ต้นทุนสหรัฐฯ จึงควรสูงกว่าไทย

และ สหรัฐฯนำเข้าน้ำมันดิบจากไทยไปกลั่นขายทุกปี ตั้งแต่ปี 2543

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

การแปรรูป คือ ขบวนการโยกย้ายทรัพย์สินของรัฐให้เอกชน ใช่หรือไม่?


CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล

    การแปรรูป คือ ขบวนการโยกย้ายทรัพย์สินของรัฐให้เอกชน ใช่หรือไม่?

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.)เคยเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ100% ซึ่งเป็นเครื่องมือของรัฐในการบริหารกิจการพลังงานทั้งระบบในฐานะกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐาน การแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท)คือการทำลายเครื่องมือของรัฐในการบริหารทรัพยากรปิโตรเลียม และกิจการพลังงานของประเทศ ด้วยการเปลี่ยนให้เป็นกิจการค้ากำไรสูงสุดของธุรกิจเอกชน

อ่านเพิ่มเติม...