CHANGE Business

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 
  ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 

ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม มอบเสื้อกันฝน

 
  ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม มอบเสื้อกันฝน
 

หลี่ หยวน ชยอง รับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ

 
 
หลี่ หยวน ชยอง รับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ
การปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารครั้งนี้เป็นไปตามประกาศของเอไอเอ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

 

ไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สนับสนุนโรงทาน 10 วัด

 
ไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สนับสนุนโรงทาน 10 วัด ตามโครงการพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19