CHANGE HEAL THE WORLD

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต คว้ารางวัล “Asia’s Best Employer Brand Awards 2018”

 

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต คว้ารางวัล “Asia’s Best Employer Brand Awards 2018”

อ่านเพิ่มเติม...

ทำสิ่งเล็กๆ เพื่อแก้ปัญหาใหญ่ๆ

 

CHANGE Heal the World

เรื่อง โค้ชสุรชัย โคตมี วิทยากร/นักเขียนรักษ์โลก https://www.facebook.com/Coachsurachai

 

 

ทำสิ่งเล็กๆ เพื่อแก้ปัญหาใหญ่ๆ

 

ปัญหาใหญ่ที่เป็นวาระแห่งชาติ เป็นวาระของโลกก็ว่าได้ เนื่องจากส่งผลกระทบมากมาย อาทิ เกิดความขัดแย้งในสังคม ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ เกิดทัศนะอุจาด เกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำในดิน ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์การเกษตร เกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ส่งกลิ่นเหม็น ทำให้เกิดการเน่าเสียของแหล่งน้ำ และที่สำคัญ คือสูญเสียเงินงบประมาณมหาศาลในแต่ละปีในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว เกริ่นมาขนาดนี้แล้วคิดว่าคนไทยหลายท่านคงนึกออกแล้วว่าปัญหานั้นคืออะไร มันจึงส่งผลกระทบได้ขนาดนั้น ปัญหา

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เอาขี้(ขยะ)ไปทิ้งในบ้านคนอื่น ฤ จะฟื้นสำนึกดีของคนไทย

 

CHANGE Heal the World

เรื่อง โค้ชสุรชัย โคตมี วิทยากร/นักเขียนรักษ์โลก https://www.facebook.com/Coachsurachai

 

 

เอาขี้(ขยะ)ไปทิ้งในบ้านคนอื่น   ฤ จะฟื้นสำนึกดีของคนไทย

เป็นธรรมดาที่มนุษย์และสัตว์โลกทุกชีวิตเมื่อกินอาหารเข้าไปแล้ว ก็ต้องมีการขับถ่าย(ขี้)ออกมา เคยสังเกตุเห็นแมวเวลามันถ่ายออกมามันก็จะคุ้ยดินเพื่อกลบขี้ของมันอย่างมีจิตสำนึก...เกิดมามันก็ทำเป็น มันคือสามัญสำนึกพื้นฐานของแมวทุกตัว 

 

อ่านเพิ่มเติม...