CHANGE (Life needs help)

เเครือซีพี และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งมอบเงินบริจาคจากลูกค้ากลุ่มทรู 5 ล้านบาท

เครือซีพี และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งมอบเงินบริจาคจากลูกค้ากลุ่มทรู 5 ล้านบาท

ในโครงการ “เติมรอยยิ้มไปด้วยกัน” ให้แก่ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

พร้อมขอบคุณที่ร่วมสร้างรอยยิ้มให้น้องยิ้มได้ถึง 166 คน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

“ไวไว" หนุนงานประเพณีออกพรรษา ปี 63 จ.ขอนแก่น

 

 

ไวไว" หนุนงานประเพณีออกพรรษา ปี 63 จ.ขอนแก่น

 

ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ในวิถีอีสาน วิถี New Normal

 

อ่านเพิ่มเติม...

1 ปี แห่งความมุ่งมั่น “TIP Smart Assist” ที่เป็นมากกว่าทีมสำรวจภัยยุคดิจิทัล เสริมแกร่งด้านบริการ และจิตอาสา ของทิพยประกันภัย พร้อมดูแลทั่วประเทศ

 

1 ปี แห่งความมุ่งมั่น “TIP Smart Assist” ที่เป็นมากกว่าทีมสำรวจภัยยุคดิจิทัล เสริมแกร่งด้านบริการ และจิตอาสา ของทิพยประกันภัย พร้อมดูแลทั่วประเทศ

 


 

อ่านเพิ่มเติม...

แบ่งปันเทคนิคการบริหารงานด้าน HR กลุ่มทรู ..

 
แบ่งปันเทคนิคการบริหารงานด้าน HR กลุ่มทรู .. 
ทรานสฟอร์มพนักงานก้าวสู่องค์กรแห่งดิจิทัล ไลฟ์สไตล์
 

อ่านเพิ่มเติม...

PAY IT FORWARD ยิ่งให้ยิ่งสุขใจ ปี 2 ส่งต่อโอกาสเพื่อผู้ด้อยโอกาส

 PAY IT FORWARD ยิ่งให้ยิ่งสุขใจ ปี 2 ส่งต่อโอกาสเพื่อผู้ด้อยโอกาส
 
 

อ่านเพิ่มเติม...