CHANGE (Life needs help)

กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง

 
กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง
 

ทิพยประกันภัย มอบเสื้อสะท้อนแสง สน.ทุ่งมหาเมฆ

 
ทิพยประกันภัย มอบเสื้อสะท้อนแสง สน.ทุ่งมหาเมฆ
 

เอกชนห่วงใยสนับสนุนทุนการศึกษาให้โครงการใต้ฟ้าเดียวกันมูลนิธิ EDF

 

 เอกชนห่วงใยสนับสนุนทุนการศึกษาให้โครงการใต้ฟ้าเดียวกันมูลนิธิ EDF

รวมพลังน้ำใจหลั่งไหลซับน้ำตาผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ชุมชนคลองขวาง

 
 รวมพลังน้ำใจหลั่งไหลซับน้ำตาผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ชุมชนคลองขวาง

บ้านปูฯ สนับสนุนที่ดิน ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และเครื่องออกกำลังกาย

 

บ้านปูฯ สนับสนุนที่ดิน ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และเครื่องออกกำลังกาย

แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสระและโรงเรียนบ้านสระ จ.พะเยา รวมมูลค่า 13.9 ล้านบาท