CHANGE (Life needs help)

มูลนิธิสมเด็จย่าให้ทุนนักศึกษาพยาบาล ทัศนศึกษาเรียนรู้แนวคิดและความเสียสละ

 

   

 มูลนิธิสมเด็จย่าให้ทุนนักศึกษาพยาบาล
ทัศนศึกษาเรียนรู้แนวคิดและความเสียสละ

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัทกลางฯ ร่วมกับบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ภายใน 24 ชั่วโมง แก่ทายาทผู้ประสบภัยที่เสียชีวิต ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 11-17 เมษายน 2562)

 

  

 บริษัทกลางฯ ร่วมกับบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ภายใน 24 ชั่วโมง แก่ทายาทผู้ประสบภัยที่เสียชีวิต ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 11-17 เมษายน 2562)

อ่านเพิ่มเติม...

ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เดินหน้านโยบายส่งเสริมสุขภาพและการศึกษา

 

 

 ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เดินหน้านโยบายส่งเสริมสุขภาพและการศึกษา
นำจิตอาสาปรับปรุงห้องสมุดและมอบอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนบ้านเขาตะแคง จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

แขนหนึ่งข้างกับการสร้างโอกาสของ “โอลีฟ” ว่าที่ครูศิลปะ นิสิตจิตสาธารณะแห่ง มศว

 

 

 แขนหนึ่งข้างกับการสร้างโอกาสของ “โอลีฟ” ว่าที่ครูศิลปะ นิสิตจิตสาธารณะแห่ง มศว


อ่านเพิ่มเติม...

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ปั้นแบรนด์ชุมชนสู่เวที Bangkok Design Week 2019 ภายใต้โครงการ “ไทยสมุทร รักชุมชนไทย” ปี 6

 

 OCEAN LIFE ไทยสมุทร ปั้นแบรนด์ชุมชนสู่เวที Bangkok Design Week 2019
ภายใต้โครงการ “ไทยสมุทร รักชุมชนไทย” ปี 6

อ่านเพิ่มเติม...