คพร.ลงพื้นที่ นครนายก ศึกษา โครงการการสร้างรังนกนางแอ่นลอยน้ำ

คพร.ลงพื้นที่ นครนายก ศึกษา โครงการการสร้างรังนกนางแอ่นลอยน้ำ

 

    

คพร.ลงพื้นที่ นครนายก ศึกษา โครงการการสร้างรังนกนางแอ่นลอยน้ำ โดยใช้ระบบโซลาร์เซลล์ และ IOT
 
 
 
วันนี้ ดร. ณัฐณรงค์ ธนันชัย ผู้อำนวยการ คณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาชนบทสนองแนวพระราชดำริ (คพร.) นำทีมงาน ที่ปรึกษาด้านข้อมูลข่าวสาร ลงพื้นที่อย่างไม่เป็นทางการ.. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการขับเคลื่อน การสร้างรังนกนางแอ่น (แบบลอยน้ำ) โดยใช้ระบบไฟฟ้า แบบโซลาร์เซลล์ และระบบคอมพิวเตอร์ IOT ในการควบคุมอุณหภูมิในบ้าน โครงการนี้ได้นำร่องบริเวณชุมชน หมู่ 6 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นแห่งแรกของประเทศไทย.เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดนครนายก. ซึ่งคาดว่า หากดำเนินการตามโครงการฯ เกษตรกร จะมีรายได้จากการขายรังนกได้ ประมาณ 30,000 บาท/กิโลกรัม/หลัง/เดือน ซึ่งในปัจจุบัน.. ได้จัดทำโครงการนำร่องไปบ้างแล้ว ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จนถึง ออกผลิตภัณฑ์แปรรูปมาจากรังนก เพื่อสุขภาพอย่างหลากหลาย...
 
สามารถสั่งซื้อในช่องทางแบบออนไลน์ เดลิเวอร์รี่ ค้นหาชื่อร้าน Nest Lab by Sew-Jeang ไลน์แมน วงใน โรบินฮูด ไลน์ไอดี knooring โทรศัพท์ 0850951444 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..และในอนาคตคาดว่า บ้านนครนกแห่งนี้ จะเป็นศูนย์เรียนรู้ ( knowledge Center). ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนต่อไป.