จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ แนะเคล็ดลับ สร้างสมดุล “ร่างกาย จิตใจ จิตปัญญา” ตอบโจทย์สูงวัยให้มีสุข ตามแนวคิด Glow As Jin

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ แนะเคล็ดลับ สร้างสมดุล “ร่างกาย จิตใจ จิตปัญญา” ตอบโจทย์สูงวัยให้มีสุข ตามแนวคิด Glow As Jin

 

 

 

 

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ แนะเคล็ดลับ สร้างสมดุล “ร่างกาย จิตใจ จิตปัญญา” ตอบโจทย์สูงวัยให้มีสุข ตามแนวคิด Glow As Jin


--พร้อมเผยเมนูชะลอวัยเพื่อสุขภาพ “กินอย่างจิณณ์” เน้นการเลือกรับประทานอาหารเสริมพลังชีวิต เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

 

กรุงเทพมหานคร—19 มีนาคม 2562, โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ “เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ” แห่งแรกของเมืองไทย บนพื้นที่ 140 ไร่ ริมถนนพหลโยธินขาออก เผยเคล็ดลับการรับประทานอาหารเพื่อเสริมพลังชีวิตตามแนวคิด Glow As Jin ด้วยเมนูอาหารชะลอวัย พร้อมแนะวิธีดูแลสุขภาพง่ายๆ ของคนทุกวัยผ่านหลากหลายกิจกรรมของโครงการภายใต้คอนเซ็ปต์ สร้างสมดุลย์ “ร่างกาย จิตใจ จิตปัญญา” (Body, Soul, Spirit) ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักแห่งการสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน หวังเตรียมความพร้อมพาสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบอย่างมีความสุข ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็น “เมืองสุขภาพ” ที่ต้องการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต มากกว่าการเป็นเพียงโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือศูนย์ดูแลสุขภาพ ชูจุดเด่นดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrative Healthcare) ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริการด้านสุขภาพแนวใหม่ที่ไม่เน้นเฉพาะการรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมถึงการใช้ชีวิตในทุกมิติเฉพาะบุคคล มาผนวกกับที่พักอาศัยที่เรียกว่า Active Aging Living ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้สูงวัยและทุกคนในครอบครัว (Universal Design) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไลฟ์สไตล์และบริการด้านสุขภาพที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของเมืองไทย และเป็นโครงการ Wellness Mixed-Use ระดับเอเชีย


แพทย์หญิง กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการทางการแพทย์ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ กล่าวว่า หัวใจสำคัญของโครงการ คือ ‘การมีสุขภาพและชีวิตที่ดี’ (Wellbeing) จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ จึงไม่ได้มีเพียงส่วนที่พักอาศัย Active Living เท่านั้น แต่ยังมี ‘สถาบันจิณณ์ เวลเนส’ ซึ่งเป็นสถาบันดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของคนวัยเกษียณ และ ‘โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา’ โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพแบบบูรณาการ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการฯ ภายใต้แนวคิด ‘Total Wellness Solutions’ ที่มุ่งนำเสนอระบบการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrative Healthcare) ถือเป็นการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริการด้านสุขภาพแนวใหม่ที่ไม่เพียงเน้นเฉพาะการรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมถึงการใช้ชีวิตในทุกมิติผ่านบริการดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นด้วยการสร้างความผูกพันระหว่างผู้รับบริการกับบุคลากรผู้ให้บริการโดยตรง (Human Touch) โดยออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) เป็นการนำการแพทย์แผนปัจจุบันมาผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาและเทคโนโลยี เพื่อจัดการและสร้างความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญา (Body / Soul / Spirit)


ซึ่งถือเป็นหัวใจแห่งการสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในแบบการแพทย์แบบบูรณาการ (Integrative Medicine) ซึ่งครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการสุขภาพและกิจกรรมทางร่างกาย (Wellness Management) และ การบริหารจัดการความเจ็บป่วย (Disease Management) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ด้วยความเชื่อว่าการสร้างสมดุลให้แก่ ร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญานั้น เป็นสิ่งสำคัญในการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับพันธกิจของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ที่มุ่งสร้างคนวัยเกษียณในวันนี้ให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะสร้างสังคมผู้สูงวัยที่เปี่ยมด้วยพลัง หรือ Active Aging Living ของเมืองไทยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


“ผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งคนวัยเกษียณหลายคนมองว่า หากเกษียณอายุไปแล้วตัวเองจะกลายเป็นคนแก่ ทำอะไรได้ไม่เหมือนเดิม จะเป็นภาระของลูกหลาน กังวลไปแทบทุกเรื่อง กลัวการปรับตัว ปรับใจ รู้สึกหมดหวัง และกลายเป็นภาวะซึมเศร้า ซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้ก็ยิ่งจะทำให้โรคภัยต่าง ๆ ถาโถมเข้ามาได้ง่ายๆ บางคนป่วยทางกาย แต่สาเหตุที่แท้จริงมาจากจิตใจ มาจากความซึมเศร้า เราจึงต้องรักษาแบบองค์รวม ไม่ใช่รักษาบางอวัยวะเพียงอย่างเดียว จึงเป็นที่มาของแนวคิด Glow as Jin ของ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ซึ่งเชื่อว่า เมื่อร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญา เกิดความสมดุล จะทำให้สุขภาพดีอย่างยั่งยืน เมื่อคนไข้มาหาเรา เราจะเริ่มต้นการรักษาด้วยการคุยกับคนไข้และทดสอบร่างกาย เพื่อได้รู้สภาพความเจ็บป่วย ต่อมาจึงจะออกแบบการกิน การออกกำลัง และสันทนาการอื่นๆ ให้เหมาะสมกับคนๆ นั้น อีกทั้งเรายังมีกระบวนการสร้างความแข็งแรงให้กับจิตใจ ลดความกังวล คลายความเครียดต่างๆ สร้างกำลังใจ คุณค่า และความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้น รวมทั้งการสร้างความตระหนัก ตื่นรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธี ตลอดจนวิธีปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้กลับมาเจ็บป่วยอีก


Glow As Jin เกิดเมื่อทั้ง “ร่างกาย จิตใจ จิตปัญญา” มีความสมดุล และจากพื้นฐานและประสบการณ์การเป็นแพทย์และได้มีโอกาสได้รักษาผู้คนมากมาย จึงพยายามค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะกับแต่ละบุคคล และสิ่งที่เริ่มต้นได้ง่าย ๆ คือเรื่องกินอย่างไรจึงจะเสริมพลังให้กับชีวิต จึงได้คิดค้นสูตรอาหารและเครื่องดื่มที่ทุกท่านจะได้สัมผัสเมื่อเข้ามาที่สถาบัน จิณณ์ เวลเนส นี่คือความตั้งใจที่จะส่งมอบคุณค่าและคุณภาพชีวิตให้กับทุกท่าน” แพทย์หญิง กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล กล่าวสรุป


นางฐิตารี อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ กล่าวว่า “ภารกิจปี 2562 ผลักดันกลยุทธ์ Wellbeing Centric มุ่งสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตด้วยสุขภาวะอย่างไร้รอยต่อกับการสร้างความเข้าใจถึงการใช้ชีวิตอย่างมีพลังของผู้สูงวัย โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ซึ่งความท้าทายสำคัญของเรา คือการสร้างความรู้ ความเข้าใจ


และการตระหนักถึงการเป็น “ผู้สูงวัย” ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งไม่ได้เป็นแค่เรื่องของคนอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของคนวัยกลางคนที่ควรต้องวางแผนชีวิตตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า จึงเห็นได้ว่าที่ผ่านมา จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ จึงได้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้กันอย่างจริงจัง โดยในปีนี้ เราจะมีการจัดกิจกรรม Customer Experience กิจกรรมที่จะเชิญให้กลุ่มลูกค้าวีไอพีและกลุ่มเซเลบกว่า 100 ท่าน มาร่วมค้นหาความหมายชีวิตครั้งใหม่พร้อมสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตด้วยสุขภาวะที่ดีอย่างไร้รอยต่อ ที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เพราะเราอยากให้ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ได้ทำหน้าที่เป็นเมืองสุขภาพที่มอบ “การใช้ชีวิต” ซึ่งมีการดูแลสุขภาพครอบคลุมตั้งแต่ตื่นจนถึงเข้านอนได้อย่างครบวงจร จากการออกแบบโครงสร้าง ระบบการดูแลสุขภาพ และบริการภายในโครงการ เพื่อเสริมสร้าง ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์”