คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 15 สุขภาพดีที่สถานีบางนา

คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 15 สุขภาพดีที่สถานีบางนา

 

 

 

คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 15  สุขภาพดีที่สถานีบางนา

 

 

 

กลุ่มบริษัทบีทีเอส  ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรมอนามัย  ศูนย์การแพทย์อาร์ เอส ยู  มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย                      โรงพยาบาลวิภาวดี  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม  โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาล   ไทยนครินทร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โรงพยาบาลมนารมย์  และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ รวม 14 หน่วยงาน จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน                        “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 15” ระหว่าง วันที่  25 – 28 พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้า              บีทีเอสบางนา

 

งาน “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 15”  เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริการตรวจและดูแลสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้จะแบ่งเป็นโซนสถานีตรวจสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 9 สถานี ประกอบด้วย

•              สถานีเบาหวาน

•              สถานีหัวใจและปอด

•              สถานีมะเร็ง

•              สถานีตา

•              สถานีกระดูก และข้อ

•              สถานีรักตับ

•              สถานีแพทย์แผนไทย

•              สถานีฟัน

•              สถานีส่งเสริมสุขภาพ

 

โดยในทุกสถานีได้จัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพในโรคที่มีความเสี่ยงสูง และเป็นปัจจัยก่อให้เกิดโรคร้ายแรง ไว้กว่า 20 รายการ อาทิ  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)  ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI)  ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดสมอง ด้วยเครื่องอุลตร้าซาวด์แคโรติก (Carotid Doppler Ultrasound) เพื่อประเมินภาวะหลอดเลือดสมองตีบตัน ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ตรวจจอประสาทตา ตรวจวัดระดับการมองเห็น ตรวจคัดกรองโรคตา ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ความหนาแน่นของมวลกระดูก ตรวจวัดแรงเหยียดของกล้ามเนื้อ (Fitness Test) เจาะเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตรวจประเมินองค์ประกอบของร่างกายด้วย Body Composition ตรวจวัดการเดิน การทรงตัวผู้สูงอายุ  ทดสอบไอคิว ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย นวดรักษาตามอาการ นวดพอกสมุนไพร พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาสุขภาพทุกวัน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก สำหรับผู้ที่เดินทางเพื่อมารับการตรวจสุขภาพในงาน รถไฟฟ้าบีทีเอส ได้ยกเว้นค่าผ่านเข้า-ออกในระบบ เฉพาะที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางนา  ที่เป็นสถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรโทร. 02617 7300 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ หรือศูนย์ฮอตไลน์ โทร. 0 2617 6000 ทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น.