กสิกรไทย เปิดขาย “ประกันภัยหายห่วงไข้เลือดออก” เบี้ยถูกสุดเริ่มต้น 99 บาท คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 50,000 บาท

กสิกรไทย เปิดขาย “ประกันภัยหายห่วงไข้เลือดออก” เบี้ยถูกสุดเริ่มต้น 99 บาท คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 50,000 บาท

 

 

 

  

กสิกรไทย เปิดขาย “ประกันภัยหายห่วงไข้เลือดออก”  

เบี้ยถูกสุดเริ่มต้น 99 บาท คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 50,000 บาท  

 

            กสิกรไทย ตอกย้ำกลยุทธ์เสริมสร้างเกราะป้องกันและบริหารความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของลูกค้าอันเกิดจากปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุให้กับลูกค้าทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายได้น้อยและรายได้ปานกลาง ให้สามารถเริ่มต้นมีประกันพื้นฐานชั้นดีที่มีความครอบคลุมและคุ้มค่า รับมือค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น และครอบคลุมโรคใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทุกปี โดยเปิดขาย “ประกันภัยหายห่วงไข้เลือดออก” โรคระบาดยอดฮิตในช่วงหน้าฝน เบี้ยประกันถูกเริ่มต้นเพียง 99 บาท 

 

            ข้อมูลจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค คาดว่าในปี 2563 จะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประมาณ 140,000 รายทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุ 5-14 ปีและผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลโรคไข้เลือดออกในสถานพยาบาลเอกชนอยู่ที่ 30,000 – 90,000 บาทต่อราย การทำประกันภัยจึงเป็นอีกตัวช่วยในการรับมือกับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น 

 

            ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทย เปิดขาย “ประกันภัยหายห่วงไข้เลือดออก” สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 1-70 ปี เบี้ยประกันถูกเริ่มต้นเพียง 99 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPDเฉพาะไข้เลือดออกสูงสุด 50,000 บาทต่อครั้ง  และได้รับเงินชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยใน (IPDอันเนื่องจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรคไข้ลือดออก สูงสุดวันละ 1,800 บาท เมื่อต้องพักรักษาในโรงพยาบาลนานสูงสุด 30 วัน ตอบโจทย์กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการซื้อประกันไข้เลือดออกให้กับบุตรหลาน รวมถึง ผู้สูงอายุ และ บุคคลทั่วไปที่ต้องการความคุ้มครอง 

 

            ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครประกันภัยหายห่วงไข้เลือดออกได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kbank.co/32lQVJA  หรือ K-Contact Center โทร. 02 888 8888 

 

 

แผนคุ้มครองของ “ประกันภัยหายห่วงไข้เลือดออก 

 

ความคุ้มครองประกันภัยหายห่วงไข้เลือดออก 

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) 

แผน 

แผน 

แผน 

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) เฉพาะโรคไข้เลือดออกเท่านั้น (แบบจ่ายตามจริง) ไม่เกินวงเงินสูงสุดของการเข้ารักษาตัวครั้งหนึ่ง 

 

10,000 

 

30,000 

 

50,000 

เงินชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยใน (IPD) อันเนื่องจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรคไข้เลือดออกเท่านั้น (สูงสุด 30 วัน นับจากวันแรกที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน) ชดเชยวันละ 

 

1,200 

 

1,500 

 

1,800 

อายุการรับประกันภัย (ปี) 

เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) 

1 - 70 ปี 

99 

199 

399 

 

 

KBank unveils Sick but Safe "Dengue fever insurance" – premiums as low as 99 Baht with medical coverage of up to 50,000 Baht  

 

            KASIKORNBANK (KBank) has reinforced its strategy of providing risk protection and management for customers through health and accident insurance coverage. The Sick but Safe "Dengue fever insurance" program is designed for all levels of customers – particularly low- to medium-income earners – so that they can gain access to a quality insurance product with full coverage at an affordable price. The program will help customers cope with rising medical expenses amid numerous emerging diseases. With premiums starting at 99 Baht, this insurance product is aimed at protecting customers from dengue fever – one of the most common rainy season outbreaks.   

            It is estimated that dengue fever will infect around 140,000 people in Thailand in 2020, mostly children aged 5-14 and the elderly, according to the Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control. Currently, medical expenses for this disease are around 30,000-90,000 Baht per patient. Buying an insurance product can help customers cover their medical expenses.   

KBank recently introduced the Sick but Safe" Dengue fever insurance "program for people from 1 to 70 years old, with a relatively low premium of 99 Baht. It provides both IPD and OPD coverage for the insured suffering from dengue fever of up to 50,000 Baht per visit, and daily compensation at a maximum of 1,800 Baht per day for those under IPD care, for up to 30 days. The Sick but Safe  "Dengue fever insurance" program has been designed to meet the needs of not only parents who want a dengue fever insurance plan for their children, but also the elderly and general public for their protection against the costs of dengue fever as well. 

 Interested persons can register for the “Worry-free Insurance for Dengue Fever” program at any KASIKORNBANK branch or get additional details at http://kbank.co/32IQVJA, or call the K-Contact Center at tel. 02-888-8888. 

 

Coverage plan for Sick but Safe "Dengue fever insurance" program 

 

Insurance Coverage for Dengue Fever 

Sum Insured (Baht) 

Plan 1 

Plan 2 

Plan 3 

Medical expenses for IPD and OPD patients, exclusive to the insured suffering from dengue fever (actual payment) not exceeding the maximum coverage per visit  

 

10,000 

 

30,000 

 

50,000 

Daily compensation for IPD patients, exclusive to the insured suffering from dengue fever (Maximum of 30 days from first admittance as inpatient) 

 

1,200 

 

1,500 

 

1,800 

The Insured's Age (Years) 

Annual Premium (Baht) 

1 - 70 

99 

199 

399