เทสโก้ โลตัส จับมือ กรมปศุสัตว์ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสินค้า

เทสโก้ โลตัส จับมือ กรมปศุสัตว์ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสินค้า

 

 

 

 

เทสโก้ โลตัส จับมือ กรมปศุสัตว์ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสินค้า
ประทับตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์
OK” บนบรรจุภัณฑ์ การันตีเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ปลอดภัย

 

 

 

16 กันยายน 2563นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (กลาง) และ นางสาว พรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการฝ่ายกำกับดูแล (ที่สี่จากซ้าย) พร้อมทีมผู้บริหารของเทสโก้ โลตัส ร่วมเปิดตัวเนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ แบรนด์เทสโก้ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ณ เทสโก้ โลตัส สาขา สุขุมวิท 50 โดยเทสโก้ โลตัส เป็นห้างค้าปลีกรายแรกที่ได้รับตราสัญลักษณ์ครบทุกสาขาและศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ และได้รับอนุญาตให้มีตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” บนบรรจุภัณฑ์เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ แบรนด์เทสโก้ทุกรายการ ตอบโจทย์ลูกค้ายุคปัจจุบันท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สร้างความกังวลด้านสุขภาพ และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งพฤติกรรมการปรุงอาหารรับประทานเองในบ้านมากยิ่งขึ้น