กฟผ. สานต่อการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนโครงการแว่นแก้ว

กฟผ. สานต่อการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนโครงการแว่นแก้ว

 

 

 

 

 กฟผ. สานต่อการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน

มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนโครงการแว่นแก้ว

 

 

        นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการแว่นแก้ว ประจำปี 2563 จำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาแว่นตาและอุปกรณ์ในการบริการ รวมถึงเป็นทุนในการดำเนินงานของโครงการ เพื่อดูแลผู้ประสบปัญหาทางสายตาให้สามารถเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานได้อย่างต่อเนื่อง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ.