ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

 

                                                                                                                                                      

  

 

ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

เปิดงาน “ปทุม ครีเอเตอร์ โรด โชว์” (Pathum Creator Road Show)

 

 

ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ โดย นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 7 จากซ้าย) ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนพื้นที่จัดงาน “ปทุม ครีเอเตอร์ โรด โชว์” (Pathum Creator Road Show) จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี (ที่ 4 จากซ้าย) โดยมี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี (ที่ 8 จากซ้าย) นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมือง บางกะดี (ที่ 6 จากซ้าย) และ นายชวลิต ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี (ที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติร่วมชมผลงาน บริเวณ ลานไนน์ สแควร์ (เซ็นเตอร์ โซน) เมื่อเร็วๆ นี้