เอ็ม บี เค มอบอุปกรณ์สื่อสารและหน้ากากอนามัย สนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์

เอ็ม บี เค มอบอุปกรณ์สื่อสารและหน้ากากอนามัย สนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์

 

                                                                                                                                                      

 

 

เอ็ม บี เค มอบอุปกรณ์สื่อสารและหน้ากากอนามัย สนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์

 

 

นางสาวศตกมล วรกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์สื่อสารและหน้ากากอนามัยจำนวน 5,000 ชิ้น ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุม ดูแลสอบสวนโรค และติดตามผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 ตามนโยบายการดูแลรักษาผู้ป่วยที่บ้าน (Home Isolation) โดยมี แพทย์หญิงจิรวัฒน์ องค์พิพัฒนกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วย แพทย์หญิงอภิรดี ตีรณธนากุล (ที่ 2 จากซ้าย) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนางทิวาพร วิถี (ที่ 5 จากซ้าย) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมรับมอบ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้