เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดตัวร้าน GI Shop ครั้งแรกในไทย

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดตัวร้าน GI Shop ครั้งแรกในไทย

 

  

 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดตัวร้าน GI Shop ครั้งแรกในไทย

ศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนทั่วประเทศ หมุนเวียนให้เลือกซื้อตลอดทั้งปีตามฤดูกาล

 

 

 

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวร้าน GI Shop ครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ชั้น 6 โซน A ถือเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนทั่วประเทศ หมุนเวียนให้เลือกซื้อตลอดทั้งปีตามฤดูกาล ส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยได้รับเกียรติจาก นายสินิตย์ เลิศไกร (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายสมพล ตรีภพนารถ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และ นายศตวรรษ หลักแหลม (ที่ 8 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ร่วมด้วย นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

 

บุคคลในภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา)

1. นางสาวสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

2. นางสาวจิตติมา ศรีถาพร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

3. นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

4. นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

5. นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

6. นายธีระชาติ ปางวิรุฬรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

7. นายวิศาล สิปิยารักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ และ รองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

8.นายศตวรรษ หลักแหลม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด