กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต Kick off กิจกรรม Green Food Good Health

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต Kick off กิจกรรม Green Food Good Health

 

 

 

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต Kick off กิจกรรม

Green Food Good Health และ Healthy You Happy Me

เพื่อสนับสนุนสัปดาห์แห่งสุขภาพ

 

 

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต Kick off กิจกรรมเพื่อสุขภาพ Green Food Good Health และ Healthy You Happy Me โดยได้รับเกียรติจาก มร.โธมัส บูเบิร์ล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มแอกซ่า (คนขวา) และนางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (คนซ้าย) และพนักงาน ร่วมกันทำเมนูสลัดผักเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสัปดาห์แห่งสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งเสริม และกระตุ้นการปลูกจิตสำนึกในการลดภาวะโลกร้อน และตอกย้ำถึงจุดยืนการเป็น Green Insurer หรือบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 
 

โดยกิจกรรม Green Food Good Health เป็นกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “Commit To Climate เราปรับโลกเปลี่ยน” ซึ่งเชิญชวนประชาชนทั่วไปรณรงค์ให้หันมาทานผัก ลดเนื้อสัตว์ พร้อมเปลี่ยนทุกไลค์ และแชร์ในโพสต์กิจกรรม เป็นเงิน 5 บาท เพื่อสมทบเป็นเงินทุนสำหรับฟื้นฟูแปลงเกษตรในโรงเรียนด้อยโอกาส และกิจกรรม “Healthy You Happy Me” ในโอกาสสัปดาห์แห่งสุขภาพ ที่จัดขึ้นให้กับพนักงานทั่วโลก และพิเศษสำหรับพนักงานของบริษัทฯ อาทิ กิจกรรม Cooking Class เรียนรู้การปรุงเมนูสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายตลอดเดือนตุลาคมนี้  

 
 
 

สำหรับท่านที่สนใจกิจกรรมดีๆ  ของบริษัทฯ สามารถสอบถามได้ที่ โทร 1159 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.krungthai-axa.co.th หรือ https://www.facebook.com/Hearts.in.action.voslunteers