กปน. ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ จ.กาญจนบุรี

กปน. ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ จ.กาญจนบุรี

 

 
 

กปน. ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ จ.กาญจนบุรี ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำ
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและจิตอาสา กปน. เดินทางไปร่วมกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำชุมชน และสร้างแนวกันไฟแบบมีส่วนร่วม ณ ท้องที่บ้านบนเขาแก่งเรียง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ ผู้นำชุมชน จิตอาสาจากหน่วยงานภาคี และชาวบ้านบนเขาแก่งเรียง ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำเดิมของชุมชน ให้สามารถเก็บกักน้ำเพื่อให้ประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมืออันดี ระหว่างชุมชนต้นน้ำและหน่วยงานภาคี ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำ
 
ในการนี้ กปน. ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดปากลำขาแข้ง ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ และมอบชุดเครื่องเขียน กระบอกน้ำ ตุ๊กตายอดน้ำ และของใช้จำเป็นต่างๆ ให้กับโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง โรงเรียนศูนย์ ตชด. บ้านไกรเกรียง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไกรเกรียง ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์อีกด้วย