เอสซีจี ได้คะแนนสูงสุดด้านความยั่งยืนจาก DJSI

เอสซีจี ได้คะแนนสูงสุดด้านความยั่งยืนจาก DJSI

 

 

เอสซีจี ได้คะแนนสูงสุดด้านความยั่งยืนจาก DJSI

 
 

         25 กันยายน 2566 : กรุงเทพฯ – เอสซีจีได้คะแนนสูงสุดจากดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ หรือ DJSI ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง เป็นผลจากการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG 4 Plus โดยได้คะแนนสูงสุด อันดับแรกของโลกต่อเนื่อง 14 ปี  และเป็นอันดับ ในอาเซียน 10 ปี ทั้งนี้ เอสซีจีเป็นองค์กรแรกในอาเซียนที่เป็นสมาชิก DJSI นับตั้งแต่ปี 2547 

            นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจีได้รับคะแนนสูงสุดจากดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ หรือ DJSI  (Dow Jones Sustainability Indices) ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ณ วันที่ 22 กันยายน 2566  โดยได้รับคะแนนสูงสุด อันดับแรกของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 และเป็นอันดับ ในอาเซียน 10 ปี  ทั้งยังเป็นองค์กรแรกในอาเซียนที่เป็นสมาชิก DJSI ตั้งแต่ปี 2547  ก่อนหน้านี้ เอสซีจีได้รับการประเมินจาก ดัชนีความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก ได้แก่ ESG Risk Ratings ระดับ ESG Industry Top Rated กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมจาก Morningstar Sustainalytics และ MSCI ESG Ratings ระดับ AA กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างจาก Morgan Stanley Capital International (MSCI) ซึ่งทั้ง ดัชนีความยั่งยืนนี้  นักลงทุนทั่วโลกใช้เป็นข้อมูลประกอบการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นใจในผลตอบแทนระยะยาว และสะท้อนถึงธุรกิจที่เติบโตแข็งแกร่ง ควบคู่กับการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน


         นายธรรมศักดิ์  เศรษฐอุดม ประธานคณะกรรมการร่วมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี กล่าวว่า “ความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากความทุ่มเทของชาวเอสซีจีที่ร่วมมือดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG 4 Plus มุ่ง Net ZeroGo GreenLean เหลื่อมล้ำ–ย้ำร่วมมือ โดยยึดหลักเชื่อมั่นและโปร่งใส โดยเฉพาะการเติบโตธุรกิจควบคู่กับการลดผลกระทบวิกฤตโลกเดือด ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 โดยครึ่งแรกของปีนี้ ธุรกิจซีเมนต์ในไทยเพิ่มสัดส่วนใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 40  เร่งพัฒนาสินค้า บริการ โซลูชันรักษ์โลกภายใต้ฉลาก Green Choice กว่า 250 รายการ  ทั้งยังร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลกพัฒนานวัตกรรมกรีน  ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ SMEs ชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมกว่า 50,000 คน   ล่าสุดร่วมกับทุกภาคส่วน เร่งเปลี่ยนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ จัดงาน ESG Symposium 2023  วันที่ ตุลาคมที่จะถึงนี้”

 

 

            ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เป็นดัชนีวัดความยั่งยืนแรกของโลก จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เชิญบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ทั่วโลกกว่า 3,400 แห่งใน 60 อุตสาหกรรมเข้าร่วมการประเมิน