“ทอดไม่ทิ้ง” ที่สถานีบริการบางจาก ขยายสู่ 162 แห่งทั่วประเทศ เริ่ม 16 เม.ย. นี้

“ทอดไม่ทิ้ง” ที่สถานีบริการบางจาก ขยายสู่ 162 แห่งทั่วประเทศ เริ่ม 16 เม.ย. นี้

 

 

“ทอดไม่ทิ้ง” ที่สถานีบริการบางจาก ขยายสู่ 162 แห่งทั่วประเทศ เริ่ม 16 เม.ย. นี้

 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพิ่มจุดรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วในสถานีบริการน้ำมันบางจากเป็น 162 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน นี้เป็นต้นไป โดยรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 20 บาท (ราคาอาจมีการปรับขึ้นลงตามกลไกตลาดน้ำมันพืช) เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมีร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่ทิ้งน้ำมันที่ใช้แล้วสู่พื้นที่สาธารณะ นำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาจำหน่ายในโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง“ นำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน SAF

สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานีบริการบางจากที่ร่วมโครงการ "ทอดไม่ทิ้ง" ได้ที่ https://www.bangchak.co.th/en/newsroom/bangchak-news/1151/

และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ "ทอดไม่ทิ้ง" ราคาขายน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วได้ที่ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด โทร. 0 2335 8008, 08 3829 5431 หรือ Add Line: 08 3829 5431