OCEAN LIFE ไทยสมุทร ผนึกพลังก้าวสู่ยุค “AI ERA”

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ผนึกพลังก้าวสู่ยุค “AI ERA”

 

 

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ผนึกพลังก้าวสู่ยุค “AI ERA”
จัดอบรม Generative AI พร้อมยกระดับการดูแลลูกค้าด้วยนวัตกรรมประกันชีวิต

 

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณวิลาวัลย์ วรุตพิพัฒน์ Chief People Officer (CPO) ตระหนักดีว่าในปัจจุบันเทคโนโลยี Generative AI ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด จึงเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะนำมาเสริมศักยภาพให้กับบุคลากร ด้วยการจัดอบรม “Generative AI For Modern Workforce” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล อาจารย์สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับผู้บริหาร และพนักงาน OCEAN LIFE ไทยสมุทร ให้เข้าใจถึงที่มาและประโยชน์ รวมทั้งจุดเด่นต่าง ๆ ของ Generative AI ในปัจจุบัน เช่น ChatGPT, Copilot, Claude และ Gemini พร้อมทั้งนำเสนอเทคนิคต่าง ๆ ที่จะนำ AI มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และเพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากรครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อก้าวสู่การเป็น Digital Insurer  และมุ่งสู่เป้าหมายที่จะทำให้การประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย ทำให้คนไทยเข้าถึงประโยชน์ได้มากที่สุด 

 75 ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทร ใช้พลังความรักผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพื่อนำคนไทยก้าวสู่โลกยุคใหม่ ช่วยให้คนไทยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคง มั่นใจ ปลอดภัย และมีความสุข ทั้งวันนี้และอนาคต

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocean.co.th หรือ ติดต่อ OCEAN LIFE CONTACT CENTER  1503