ก.พลังงาน - กฟผ. ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หนุนการดำเนินงาน

ก.พลังงาน - กฟผ. ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หนุนการดำเนินงาน

 

 

ก.พลังงาน - กฟผ. ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หนุนการดำเนินงาน รพ. สมเด็จพระยุพราช
เพื่อคนไทยเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง
 
 
กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมส่งมอบ City Tree นวัตกรรมสร้างอากาศบริสุทธิ์ พร้อมออกหน่วยบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรีให้กับประชาชน
 
วันนี้ (14 มิถุนายน 2567) กระทรวงพลังงาน จังหวัดราชบุรี มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมส่งมอบโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงพลังงานและ กฟผ. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี กฟผ. ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนเข้าร่วมงาน
 
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จัดตั้งเมื่อปี 2520 ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด้วยความปรารถนาให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง การสนับสนุนของกระทรวงพลังงานและ กฟผ. ในครั้งนี้ นอกจากก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งแล้ว ยังส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ขาดโอกาส รวมถึงการลดใช้พลังงานและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง
 
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยว่า โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ เป็น 1 ใน 10 โครงการสืบสานพระราชปณิธานองค์ราชันย์ ที่กระทรวงพลังงานและ กฟผ. จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้การดำเนินงาน 3 ด้าน 1) การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและคุณภาพอากาศ โดย กฟผ. ได้ติดตั้งนวัตกรรมระบบหมุนเวียนและบำบัดอากาศ (City Tree) ภายในโรงพยาบาล จำนวน 21 เครื่อง ซึ่งเป็นนวัตกรรมลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และกำจัดเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย สามารถกรองฝุ่นได้ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ช่วยสร้างอากาศสดชื่นเหมือนอยู่ในธรรมชาติ และเป็นจุดพักผ่อนให้แก่ผู้เข้าใช้บริการ พร้อมสนับสนุนการล้างเครื่องปรับอากาศให้แก่โรงพยาบาลกว่า 5,500 เครื่อง เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่โรงพยาบาล และสาธิตการล้างเครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 2) การส่งเสริมงานสาธารณสุข ออกหน่วยบริการตรวจวัดสายตา แก้ปัญหาสุขภาพตา และประกอบแว่น จำนวน 27,000 อัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ขาดโอกาสเข้าถึงบริการด้านจักษุแพทย์ พร้อมมอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อเลนส์ตาเทียมสำหรับผู้ป่วยต้อกระจกและผู้สูงอายุ จำนวน 1,200 คู่ 3) การส่งเสริมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างบรรยากาศร่มรื่นภายในบริเวณโรงพยาบาล
 
 
ทั้งนี้ กฟผ. ยังมีโครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ภายใต้ 10 โครงการสืบสานพระราชปณิธานองค์ราชันย์อื่นอีก อาทิ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า Solar Cell เบอร์ 5 ในพื้นที่โครงการหลวงและวัดมหาธาตุวชิรมงคล โครงการ โคก หนอง นา โครงการจัดตั้งห้องเรียนสีเขียว Smart Green Learning Room และปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน โครงการสนับสนุนชุดนักเรียนเบอร์ 5 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิกาญจนบารมี และโครงการสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นต้น