กปน. ร่วมกับเรือนจำกลางคลองเปรม ดำเนินโครงการ “สร้างโอกาสสร้างอาชีพ”

กปน. ร่วมกับเรือนจำกลางคลองเปรม ดำเนินโครงการ “สร้างโอกาสสร้างอาชีพ”

 

 

กปน. ร่วมกับเรือนจำกลางคลองเปรม ดำเนินโครงการ “สร้างโอกาสสร้างอาชีพ” ฝึกอบรมวิชาชีพช่างประปาเบื้องต้นให้กับผู้ต้องขังชั้นดี ตามโครงการ CSR ของ กปน. สนับสนุนนโยบายกระทรวงมหาดไทย เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้
 
 

 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ เรือนจำกลางคลองเปรม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นางเมธาวี สุชาติล้ำพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) การประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการ “สร้างโอกาสสร้างอาชีพ” โดยมี พันตำรวจโทเชน กาญจนาปัจจ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ นายแพทย์สมภพ สังคุตแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ และนายสมบูรณ์ ศิลา ผู้บัญชาการ เรือนจำกลางคลองเปรมให้การต้อนรับ
 
สำหรับโครงการ “สร้างโอกาสสร้างอาชีพ” มีระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 19 -20 มิถุนายน 2567 มีจำนวนผู้ต้องขังเข้ารับอบรม 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมอบรมได้เตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ ให้สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคม สามารถดูแลตัวเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัว ไม่สร้างปัญหาต่อสังคม และที่สำคัญคือไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป
 


 
 
ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมวิชาชีพช่างประปาเบื้องต้นให้กับผู้ต้องขังชั้นดีในทัณฑสถาน สถานพินิจฯ หรือผู้ที่ขาดอิสระทางสังคม เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. และยังถือเป็น การต่อยอดโครงการช่างประปาเพื่อประชาชนของ กปน. ที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างประปาให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557