มูลนิธิกรุงศรีสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมเติมรอยยิ้มแก่เด็กด้อยโอกาส

มูลนิธิกรุงศรีสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมเติมรอยยิ้มแก่เด็กด้อยโอกาส

 

 

มูลนิธิกรุงศรีสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมเติมรอยยิ้มแก่เด็กด้อยโอกาสที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

 

กรุงเทพฯ (21 มิถุนายน 2567) นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ที่ จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนมูลนิธิกรุงศรี มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จำนวน 250,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง สำหรับเด็กด้อยโอกาสที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พญ.นินี อจลากุล (ที่ จากขวารองประธานกรรมการ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เป็นผู้รับมอบ โดยตลอดระยะเวลา ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิกรุงศรีได้ให้การช่วยเหลือแก่เยาวชนที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน