CHANGE Business

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เตรียมพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยรองรับการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงวันหยุดยาว 4 – 7 กรกฎาคม 2563

 
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เตรียมพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยรองรับการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงวันหยุดยาว 4 – 7 กรกฎาคม 2563
 

TIP เพิ่มศักยภาพการดูแลลูกค้า เปิดโครงการ “Unlock Thailand: Tele Doctor against COVID-19 ”

 TIP เพิ่มศักยภาพการดูแลลูกค้า เปิดโครงการ

Unlock Thailand: Tele Doctor against COVID-19 ”

นำนวัตกรรมพบแพทย์ออนไลน์ ตรวจสอบการติดเชื้อโควิด-19

ผ่านแอปพลิเคชัน Doctor Anywhere ฟรี 100,000 ราย

บอร์ดคปภ.ผ่านฉลุย...! ประกาศหลักเกณฑ์การกำกับบริษัทและคนกลางประกันภัยฉบับใหม่

 
บอร์ดคปภ.ผ่านฉลุย...! ประกาศหลักเกณฑ์การกำกับบริษัทและคนกลางประกันภัยฉบับใหม่ เปิดช่อง นำ Digital Face to Face มาใช้เป็นการถาวร
ปรับกระบวนการขาย ตั้งแต่ต้นน้ำ - ปลายน้ำ โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ

 

SAM Shock Price ยกทัพทรัพย์ที่อยู่อาศัยจัดมหกรรมประมูลครั้งใหญ่

 
SAM Shock Price ยกทัพทรัพย์ที่อยู่อาศัยจัดมหกรรมประมูลครั้งใหญ่ ลดสูงสุดกว่า 30% อัดโปรฟรีค่าโอน 1-2% แถม On top บัตรสมนาคุณให้สูงสุดถึง 5 หมื่น เปิดซอง 17 ก.ค.นี้