CHANGE Business

กสิกรไทยปลื้ม โครงการช่วยลูกค้าสู้โควิด-19 รุดหน้า เร่งช่วยต่อเนื่องหลังคลายล็อกดาวน์

 
กสิกรไทยปลื้ม โครงการช่วยลูกค้าสู้โควิด-19 รุดหน้า เร่งช่วยต่อเนื่องหลังคลายล็อกดาวน์

ไทยประกันชีวิตต่อยอดแนวคิด Eco-Health System ชวนวิ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพในรูปแบบ Virtual Run “Run To The World 2020”

 
ไทยประกันชีวิตต่อยอดแนวคิด Eco-Health System ชวนวิ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพในรูปแบบ Virtual Run “Run To The World 2020” วิ่งขนานกับมาราธอนระดับโลก โดยไม่ต้องเดินทางไปแข่งขันจริง รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม รายได้ส่วนหนึ่งสมทบโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก” ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจที่ขาดแคลนโอกาส

 

gettgo เตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มเปรียบเทียบประกันสุขภาพและประกันชีวิต

 

gettgo เตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มเปรียบเทียบประกันสุขภาพและประกันชีวิต
 
แบบ “ตามใจสั่ง” เป็นแห่งแรกในไทย

 

กระทรวง อว. ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เอสซีจี มูลนิธิบัวหลวงและธนาคารกรุงเทพ

 

 

กระทรวง อว. ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เอสซีจี มูลนิธิบัวหลวงและธนาคารกรุงเทพ
แถลงความสำเร็จ “ร่วมมือ ร้อยใจ รอดภัยแล้ง”
ผลักดันชุมชนแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตามแนวพระราชดำริ