"บรรษัทรัฐวิสาหกิจ : การแปรรูปแบบ ลามะลิลา ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ เหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชา"!!??

"บรรษัทรัฐวิสาหกิจ : การแปรรูปแบบ ลามะลิลา ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ เหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชา"!!??

  

 

 

 CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล

 

"บรรษัทรัฐวิสาหกิจ : การแปรรูปแบบ ลามะลิลา ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ เหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชา"!!??

 

 

 

หลังจากดิฉันเขียนบทความเรื่อง "คสช.เตรียมออกกฎหมายแปรรูปรัฐวิสาหกิจอำพรางแบบยกเข่งโดยผ่านสภาเสียงข้างเดียว กินรวบหนักกว่ายุคทักษิณหรือไม่?" ก็มีคนออกมาโต้ว่าดิฉันมโนไปเองว่าร่างกฎหมายบรรษัทรัฐวิสาหกิจแห่งชาติที่ผ่านสภาไปเมื่อเร็วๆนี้คือการแปรรูปอำพราง โดยให้เหตุผลว่า

 

"กฎหมายนี้ไม่เกี่ยวกับการจะแปรรูปหรือไม่แปรรูปรัฐวิสาหกิจ และกระทรวงคลังยังจะถือหุ้นในบรรษัทฯทั้ง 100% และบังคับห้ามขายหุ้นออกด้วย"

 

ข้ออ้างที่ว่า "การตั้งบรรษัทรัฐวิสาหกิจแห่งชาติเป็นความต้องการรวมอำนาจในการบริหารรัฐวิสาหกิจ(รสก.)มาอยู่ที่บรรษัทฯเพื่อความโปร่งใส ภายใต้มาตรฐานเดียวกันจากเดิมซึ่งแต่ละรสก.จะขึ้นกับแต่ละกระทรวง การบริหารก็จะมีมาตรฐานแตกต่างกัน การแต่งตั้งกรรมการรสก.ก็ถูกแทรกแซงโดยนักการเมือง แต่บรรษัทจะบริหารโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นมืออาชีพ การแทรกแซงโดยการเมืองจะทำได้ยาก จะทำให้รสก.ภายใต้สังกัดบรรษัทบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่ต้องคอยสนองตอบแต่ความต้องการของฝ่ายการเมือง"

 

นี่แหละที่เป็นข้อมูลที่มีคนมโนขึ้นมาจริงๆ และวาดภาพเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อ หลงเข้าใจผิดอย่างแท้จริง

 

ข้ออ้างที่ว่าจากเดิมซึ่งแต่ละ รสก.จะขึ้นกับแต่ละกระทรวง การบริหารก็จะมีมาตรฐานแตกต่างกันนั้น

 

หากรัฐบาลต้องการจะให้การบริหารเป็นมาตรฐานเดียวกันก็สามารถทำได้โดยการกำหนดของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.)อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องตั้งบรรษัทฯมาครอบอีกองค์กรหนึ่ง

 

ข้ออ้างที่ว่าต้องการทำให้การบริหาร รสก.โปร่งใส ถึงแม้เป็นจุดมุ่งหมายที่ดี แต่ก็สามารถทำได้โดยการกำหนดของคนร.อีกเช่นกัน โดยไม่จำเป็นต้องตั้งบรรษัทฯ

 

ข้ออ้างที่ว่าการแต่งตั้งกรรมการรสก.นั้น ถูกแทรกแซงโดยนักการเมือง แต่บรรษัทฯจะบริหารโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นมืออาชีพ การแทรกแซงโดยการเมืองจะทำได้ยาก จะทำให้รสก.ภายใต้สังกัดบรรษัทฯบริหารงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่ต้องคอยสนองตอบแต่ความต้องการของฝ่ายการเมือง นั้น

 

ก็เป็นเรื่องที่มโนอีกเช่นกัน

 

ขอถามว่า ผู้ที่แต่งตั้งผู้บริหารเข้าไปในบรรษัทฯ ไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากนักการเมืองหรือ? หรือจะอ้างว่าแต่งตั้งโดยรัฐบาลคสช.เลยถือว่าไม่ใช่มาจากนักการเมือง?!?

 

นอกจากนี้ ถ้าบอกว่ารัฐบาลสามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นมืออาชีพ ที่การแทรกแซงโดยการเมืองจะทำได้ยาก เข้าไปเป็นกรรมการในบรรษัทฯ เพื่อบริหาร รสก.อีกทอดหนึ่ง

 

ก็ทำไมไม่แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นมืออาชีพที่การแทรกแซงโดยการเมืองจะทำได้ยาก เข้าเป็นผู้บริหาร รสก.ไปเสียเลย?

 

การที่มีข้อแก้ตัวว่า

 

"กฎหมายนี้ไม่เกี่ยวกับการจะแปรรูปหรือไม่แปรรูปรัฐวิสาหกิจ และกระทรวงคลังยังจะถือหุ้นในบรรษัทฯทั้ง 100% และบังคับห้ามขายหุ้นออก" นั้น ก็หมายความเพียงว่ากระทรวงคลังจะไม่ขายหุ้นที่ถือในบรรษัทฯออกไปเท่านั้นเอง ใช่หรือไม่?

 

อุปมาให้เข้าใจง่ายๆก็คือบรรษัทเปรียบเหมือนเป็นคอกม้าที่กระทรวงคลังเป็นเจ้าของ และยืนยันจะไม่ขายหุ้นคอกม้าให้ใคร แต่ไม่มีข้อห้ามผู้บริหารคอกม้าซื้อขายแลกเปลี่ยนม้าในคอกให้เป็นลาก็ย่อมทำได้ ใช่หรือไม่

 

ไม่ต่างจากเวลานี้ที่กระทรวงการคลังถือหุ้น51% ในบริษัทพลังงาน และยืนยันจะไม่มีนโยบายขายหุ้น51%ในบริษัทนี้ แต่บริษัทนี้ยังสามารถแยกกิจการค้าปลีกและน้ำมันออกไปเป็นกิจการค้ากำไรของเอกชน100%ได้ ใช่หรือไม่

 

กรรมการนโยบาย (คนร.) สามารถกำหนดนโยบายว่าจะให้รัฐวิสาหกิจใดพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปรียบไปคือการอนุมัติให้ผู้บริหารคอกม้าขายม้าตัวนั้นออกจากคอกไปให้เอกชนนั่นเอง โดยกระทรวงคลังยังคงเป็นเจ้าของคอกม้าใช่หรือไม่

 

การตั้งบรรษัทรัฐวิสาหกิจเป็นการเตรียมสำรับกับข้าวไว้พร้อมแล้ว ไม่ต่างจากหลังวิกฤติต้มยำกุ้งที่รัฐบาลต้องออกกฎหมายทุนรัฐวิสาหกิจ เป็นการตั้งสำรับให้คุณทักษิณนำไปสู่การแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มทุนไทยและทุนต่างชาติทั้งฝรั่งหัวดำ หัวแดงอิ่มหนำสำราญกัน ใช่หรือไม่

 

มาคราวนี้ร่างก.มบรรษัทฯ ไม่ใช่แค่การยกอาหารจานเดียวให้เอกชนกิน แต่อาจถึงขั้นยกตู้กับข้าวของประชาชนให้ทุนไทย และทุนฝรั่งทั้งหัวดำ และหัวแดงโดยประชาชนคนไทยจะไม่ได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินของชาติแต่ประการใด

 

การตั้งต้นโดยหน้าฉากดูดีแบบนี้แหละ ที่คนไทยที่รู้ทันเขาร้องเป็นเพลงเปรียบเปรยว่า "ลามะลิลา ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่  พอเหลาลงไป ไหงกลายเป็นบ้องกัญชา" ใช่หรือไม่!!??

 

รสนา โตสิตระกูล

3 กันยายน 2560

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1424119187664640&id=236945323048705