ดีเจพุฒ พุฒิชัย เข็ม ลภัสรดา ร่วม "รวมน้ำใจไปให้สุดที่แดนใต้"

ดีเจพุฒ พุฒิชัย เข็ม ลภัสรดา ร่วม "รวมน้ำใจไปให้สุดที่แดนใต้"

 

 

 

ดีเจพุฒ พุฒิชัย เข็ม ลภัสรดา ร่วม "รวมน้ำใจไปให้สุดที่แดนใต้"

 


วิชชุดา ไตรธรรม ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและCSR ทิพยประกันภัยนำทีมทิพยจิตอาสา ลงพื้นที่ร่วมรวมน้ำใจพร้อมร่วมบริจาคเงิน ในกิจกรรม "รวมน้ำใจไปให้สุดที่แดนใต้" เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการ เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาสในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี เข็ม ลภัสรดา ช่วยเกื้อ และ ดีเจพุฒ พุฒิชัย เกษตรสิน ร่วมรวมพลังน้ำใจในครั้งนี้ด้วย