วัดพระธาตุดอยน้อย..เรียงร้อยโบราณสถานกว่าพันปี..พระนางจามเทวี

วัดพระธาตุดอยน้อย..เรียงร้อยโบราณสถานกว่าพันปี..พระนางจามเทวี

 

 

 

CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

 

วัดพระธาตุดอยน้อย..เรียงร้อยโบราณสถานกว่าพันปี..พระนางจามเทวี ทรงสร้าง..สุกสว่างสีทองด้วยเจดีย์พระบรมธาตุพระสัมมาฯ..ควรค่าปฎิบัติบูชา..ทิวทัศน์งามล้ำค่าวิวหลักล้านที่เล่าขานตำนานหนึ่งในล้านนา..เชิญหมู่เฮามา..แอ่วสบายตาสบายใจ .เชียงใหม่ ไทยแลนด์.

 

 

 

 

     พระครูสาธุกิจจานันท์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้อย กว่า 40 ปีโดยมีสิริอายุ 66 ปีเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดว่า วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สร้างมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี 1.300 กว่าปี ในคราวที่พระนางได้รับทูลเชิญมาครองเมืองที่ลำพูน พระนางทรงมองเห็นว่าภูเขาลูกนี้เหมาะสมที่จะประดิษฐ์ฐานพระบรมธาตุ จึงให้นายขมังธนูยิงเสี่ยงทายขึ้นมา ลูกธนูมาตกที่ภูเขาดอยน้อย และทรงให้คนทั้งมวลสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระธาตุดอยน้อยในปีพ..1201 พอสร้างเสร็จก็ขึ้นไปครองเมืองลำพูน ต่อมาในปีพ..2096 เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยกษัตริย์พระเมืองแก้วให้ขุนดาบเหมือน มาทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุดอยน้อย 

 

 

สมัยนั้นยังมีทาสบริวารของพระนางจามเทวี อยู่สืบต่อกันมาอีก 22 ครัวเรือน โดยอยู่ทางทิศเหนือของดอยน้อยแห่งนี้ และมีผู้ดูแลพระธาตุดอยน้อยสืบมาแต่ราวในปี ..2300 กว่าๆนั้น พระธาตุดอยน้อยก็ร้างไปครั้งหนึ่งเพราะหนีไฟสงครามพม่า พอมาปี ..2475 ครูบาอินทจักรวัดน้ำบ่อหลวง ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ โดยสร้างอุโบสถขึ้นมา จากนั้นจึงมีพระสงฆ์มาจำพรรษาที่วัดสืบมาโดยมีเจ้าอาวาสดูแล จนถึงอาตมาเป็นรูปที่ 5 

 

     คนที่มาวัดพระธาตุดอยน้อย จะได้อะไรกลับไปนั้น..เจ้าอาวาสบอกว่า ขึ้นกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ถ้ามาสนทนาธรรม ก็ได้ธรรมะจากพระอาจารย์ และยังมีลูกศิษย์ของอาตมาซึ่งเป็นพระสงฆ์พระนิสิตจากมหาจุฬาอยู่หลายรูปที่มาจำพรรษาอยู่วัดพระธาตุดอยน้อย โดยมีพระปรีชารูปหนึ่งที่มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารให้ความรู้แก่ชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้หากจะมานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระธาตุดอยน้อย ก็มีเจดีย์ที่พระนางจามเทวีสร้าง ซึ่งบางท่านก็มาขอสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระเศียรเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า ที่ประดิษฐานที่วัด มาอธิษฐานขอพรและมาสรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิต กลับไปก็หจะเจริญรุ่งเรือง บางคนชอบเสี่ยงทายก็หากันเอง เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ทางวัดไม่ได้สนับสนุน แต่ความศรัทธาห้ามไม่ได้ แล้วแต่ดวงใครดวงมัน แต่เข้าวัดมาอย่างน้อยก็ได้สติ คนมาวัดเขามีความหวังว่าจะให้เกิดความสุขทางกาย ทางใจ สิ่งสำคัญ อาตมาอยากให้คุณโยมทั้งหลายได้ธรรมะ รับรู้แก่นแท้ของพระพุทธศาสนากลับไปด้วย

 

 

 

 

     และหากเดินทางมาที่วัดพระธาตุดอยน้อย สถานที่แห่งนี้ ให้มานมัสการพระธาตุเจดีย์อีกองค์ ตั้งอยู่อยู่ทางทิศตะวันออกเป็นเจดีย์ 9 ยอด ภายในบรรจุกรุพระเก่าเครื่องรางของขลัง พระพุทธรูปสมัยโบราณจำนวนมาก ส่วนวิหารของวัดหลังใหม่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ภายในกำลังสร้างสถูป หรือมณฑปไว้ประดิษฐ์ฐานพระบรมธาตุเป็นการถาวร หากมีงานจะได้อัญเชิญออกมา โดยทำประตูปิดเปิดมีกระจกนิรภัยล้อมรอบ ซึ่งพระวิหารยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ด้วยอยู่ในช่วงวิกฤติโควิด ที่ผ่านมาวัดพระธาตุดอยน้อย มีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย มาเที่ยว ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีทั้งคนจีนบ้าง ชาวต่างชาติแถบยุโรปบ้าง แต่ส่วนใหญ่เป็นคนไทย

 

     จากตัวเมืองเชียงใหม่ มาตามถนนสายฮอด-เชียงใหม่ (ทางหลวง108) หลัก กม.ที่44 ตรงข้ามสำนักงานพัฒนาภาคเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ กิโลเมตรครึ่ง เมื่อมาถึงจะมีป้ายวัดพระธาตุดอยน้อยตั้งอยู่ และมีบันไดทางขึ้นสวยงาม สำหรับเส้นทางรถยนต์ก็ขับขึ้นได้สะดวกสบาย บริเวณกว้างขวาง มีความร่มรื่น มีต้นไม้ปกคลุม มีทัศนียภาพอันสวยงาม วิว ธรรมชาติบนดอยที่มองทิวทัศน์ได้โดยรอบ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 138 ไร่ ทิศตะวันออกติดกับลำน้ำปิง

 

     ปัจจุบันนี้ โยมทุกคนมีทุกข์ คือกลัวภัยโควิด เราต้องมีสติ เดินทางไปที่ไหน ต้องมีหน้ากากอนามัยติดตัวประจำ เชื่อฟังแพทย์ ในการฉีดวัคซีนให้ครบ อย่าไปดื้อ พลาดไปก็เอาชีวิตไปเสี่ยง บุญที่รักษาขอให้โยมมีสติ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ ความรู้ รู้ตัวอยู่ตลอด ว่าเราอยู่ในชุมชน หรือคนเดียว มีแอลกอฮอล์ไว้ฆ่าเชื้อ อาตมานำติดตัวติดใส่ถุงเสื้อตลอด

 

 

     พระครูสาธุกิจจานันท์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้อย ฝากธรรมะดีๆไว้ว่า ในทุกวันนี้ขอให้ทุกคนยึดหลักอิทธิบาทคือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ธรรมะ 4ข้อนี้ฉันทะ มีความพอใจจะทำอะไรก็ต้องมีความพอใจในสิ่งนั้น วิริยะ มีความเพียร อยากประสบความสําเร็จต้องมีความเพียรพยายามม จิตตะ มีความเอาใจใส่ หากเราทำอะไรครึ่งๆกลางๆ ทอดทิ้งไปก็ไม่ประสบผลสำเร็จ จะไปโทษว่าธรรมะไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ถ้าเราเอาจิตใจให้เข้าถึงงานและมีธรรมะติดตัวเราก็ทำได้สำเร็จวิมังสา หากเราทำอะไรติดขัดตรงไหน ก็ไตร่ตรองทบทวนดูว่า สาเหตุที่ไม่ประสบความสำเร็จ มีปัญหาอะไรบกพร่องและหาหนทางเพื่อแก้ไขให้บังเกิดขึ้นชีวิตก็ประสบความสําเร็จได้เองสาธุ.

 

 

     ด้านพระปรีชา ปัญญาวชิโร ซึ่งเป็นพระสงฆ์ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ และได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส ให้ทำหน้าที่ให้ข้อมูลวัด แก่ชาวต่างชาติและชาวไทย บอกกับเราว่า บรรไดทางขึ้นมาบนดอยน้อย หากเราจอดรถไว้ด้านล่างมีจำนวนทั้งสิ้น 264 ขั้น โดยหลวงพี่ปรีชา ยังเมตตา ไปเปิด อัญเชิญพระบรมธาตุพระเศียรเบื้องซ้าย ของพระพุทธเจ้า ที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย มาให้เรา กราบสักการะและชื่นชม เพื่อน้อมจิตรำลึกน้อมนำใน หลักคำสอนองค์พระศาสาสดาในพุทธศาสนาคือการมีสติ ทำดีละเว้นความชั่ว สาธุ.

 

 

     สูงเสียดฟ้า..ด้วยศรัทธา..ปฏิหาริย์ อีกตำนาน พระนางจามเทวี ทรงสร้าง ..เจดีย์ส่องสว่างบนภูเขา ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา มีพระบรมธาตุ องค์พระสัมมาฯ..เติมสติปัญญาสาธุชน..เขิญมายล ..หนึ่งวัดไทย ในเชียงใหม่ ที่ควรค่าสืบศาสน์..วัดพระธาตุดอยน้อยอำเภอดอยหล่อ..ทอแสงอนันต์.