ไหว้พระ...สุขใจ ได้ธรรม...วัดป่าดอยหลังถ้ำ เมืองลำพูน.

ไหว้พระ...สุขใจ ได้ธรรม...วัดป่าดอยหลังถ้ำ เมืองลำพูน.

 

 

 
@CHANGE into Magazine Sutthikhun Kongthong
CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล
 
 
 
ไหว้พระ...สุขใจ ได้ธรรม...วัดป่าดอยหลังถ้ำ เมืองลำพูน.
 
 
 
วัดดอยหลังถ้ำ ตั้งอยู่ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ตามประวัติบนแผ่นป้ายภายในวัดบอกไว้ว่าเดิมเป็นวัดร้าง ประมาณปี พุทธศักราช 2467 ได้มีท่านครูบาปั๋นแก้ว ธมฺมปญฺโญ ( วัดปทุมสราราม หรือ วัดสันปูเลย ) พร้อมด้วยพระเถระอีกหลายรูป ได้ทำการบูรณะ และ ได้จัดให้มีการทำพิธีเข้ารุกมูลกรรมในเพ็ญเดือน 6 เหนือ (เดือน 4) เป็นประจำทุกปี จนพระเถระรุ่นที่มาบูรณะได้มรณภาพลง คณะศรัทธาญาติโยมจึงได้นำอัฐิครูบาปั๋นแก้วบรรจุไว้ในสถูป ณ.วัดนี้ในปี พ.ศ.2492 ต่อมาพระอาจารย์สมคิด ปัญญาวชิโร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน พิจารณาเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะกับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม จึงนำคณะศรัทธาเข้าร่วมทำการพัฒนา มีการสร้างศาลา และ ศาสนสถานต่าง ๆ ขึ้น จัดอบรมและจัดปฏิบัติธรรม ให้กับศาสนิกชนทั่วไป โดยวัดนี้มีศาลาปฏิบัติธรรมจำนวนหลายหลัง เพื่อให้เป็นสถานปฏิบัติธรรม และรับรองให้กับผู้เข้าร่วมด้วย
 
 
 
พระอาจารย์สมคิด ปัญญาวชิโร เจ้าอาวาส วัดดอยหลังถ้ำ สิริอายุ 53 ปี ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 จนปัจจุบันนับรวม 27 ปี เล่าว่า วัดนี้มีเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ สร้างไว้เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน มีพระสงฆ์จำนวน 6 รูปจำพรรษานี้ โดยวัตรปฏิบัติที่นี่ พระสงฆ์จะฉันอาหารมื้อเดียวในแต่ละวัน เป็นการปฏิบัติเหมือนวัดป่า โดยพระสงฆ์จะออกบิณฑบาต อีกส่วนหนึ่งจะมีแม่ครัวทำอาหารไว้ด้วย ในแต่ละวันช่วงประมาณ 9 โมงเมื่อพระสงฆ์ตักอาหารเพื่อฉันเช้าแล้ว จากนั้นจะแบ่งปันให้ญาติโยมที่มาทำบุญรับประทานอาหารที่วัดได้ หรือจะใส่ถุงกลับไปฝากญาติพี่น้องก็สุดแต่คุณโยมแต่ละท่าน
 
 
 
เจ้าอาวาสวัดดอยหลังถ้ำ บอกกับเราว่า การที่จะดึงคนรุ่นใหม่เข้าวัดเพื่อศึกษาธรรมมะนั้น อันดับแรกต้องอยู่ที่ครอบครัวปลูกฝัง และเป็นตัวอย่างแก่ลูกหลาน โดย ทั้งนี้ก็ต้องร่วมมือกันแบบบูรณาการ ที้งบ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อนำเด็กและเยาวชนเข้ามา ศึกษาเรียนรู้ธรรมะที่วัดซึ่งเป็นสิ่งดีงาม จะทำให้เรามีเยาวชนที่ดีในสังคมไทยต่อไป สำหรับวัดป่าแห่งนี้ เป็นการอบรมปฏิบัติธรรม แนว สติปัฐานสี่ คือกาย เวทนา จิตและธรรม ที่ผ่านมา มีการอบรมปฏิบัติธรรมให้เป็นหมู่คณะ โดยทางวัดจะไปเชิญพระสงฆ์จากวัดต่างๆ มาร่วมเป็นวิทยากรแก่ผู้มาปฏิบัติ ซึ่งแนวการปฏิบัติก็นำส่วนดีๆ ของแต่ละแนวการอบรมมาปรับให้เข้าและเหมาะสมกับวัยผู้ที่มาปฏิบัติธรรมด้วย ซึ่งวัดดอยหลังถ้ำ มี Line @ เปิดเป็นช่องทาง ให้พุทธศาสนิกชน เข้าถึงข้อมูลความรู้ สถานปฏิบัติธรรม กิจนิมนต์ และกิจกรรมต่างๆ ขอใช้สถานที่ อบรม สัมมนา ปฏิบัติธรรม อีกทั้งยังศึกษาพรรณไม้ต่างๆ ออนไลน์ได้
 

 
และเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ.2565 นี้ พระอาจารย์สมคิด ปัญญาวชิโร ได้ฝากข้อคิดข้อธรรม แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่า อยากให้ญาติโยมปฏิบัติบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยปฏิบัติธรรม เจริญสติ เรียกง่ายๆ คือ ทำความรู้สึกตัว จะยืน เดินนั่ง นอน แม้แต่เราหายใจเข้า-ออก ให้เราระลึกรู้สึกตัวทุกครั้งที่เราหายใจเข้า และออก เพราะความรู้สึกตัวเป็นสำคัญ ชีวิตเราส่วนมากจะไม่รู้สึกตัว ไม่รู้ว่าเราหายใจเข้าออกวันละกี่ครั้ง เพราะเราหายใจตั้งแต่เกิด หนึ่งวันมี 24 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงมี 60 นาที 1 นาทีมี 60 วินาที เป็นเรื่องยากมากๆ มนุษย์เราหายใจเข้าออก เป็นเรื่องปกติ แต่เราไม่รู้ เพราะเราเอาใจไปไว้กับคนอื่น สิ่งอื่น เราไม่เคยเอาใจไว้กับตัวเอง เราก็เลยขาดความรู้สึกตัว ช่วงเข้าพรรษานี้ อยากให้ญาติโยมเจริญสติ ระลึกรู้กับลมหายใจเข้าออกใน 1 วัน สัก 5 นาที 10 นาที มากกว่านั้นก็ดีถ้าเราสามารถ ชีวิตเราก็จะมีความสุขสงบร่มเย็น จะทำที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาวัด จะเป็นบ้าน หรือสถานที่ที่เงียบจากผู้คน เช่นใต้ร่มไม้ การหายใจอย่างมีสติ การเดินจงกรมอย่างมีสติ เคลื่อนไหวอย่างมีสติ พอเราทำได้ก็จะเป็น “ผู้มีสติอย่างเป็นสุข”
 
 
 
เจ้าอาวาสวัดดอยหลังถ้ำ บอกว่า ใครที่มาวัดป่าดอยหลังถ้ำ จะได้ธรรมะกลับไป เมื่อเข้ามาสู่สถานที่แห่งนี้ อาตมาได้เปิดธรรมมะเป็นเสียงตามสายไว้ให้ฟังเป็นเครื่องเตือนสติ และมีข้อคิดข้อธรรมเขียนติดไว้ตามต้นไม้ ได้ข้อคิดมีชีวิตที่เปลี่ยน ดังที่คำครูบาอาจารย์ บอกไว้ “ได้อะไรอะไร ก็ไม่เท่ากับการได้คิด มีอะไรๆ ก็ไม่เท่ากับการมีกัลยาณมิตร มีกัลยาณมิตรชีวิตเราจะสมบูรณ์มาก” เจริญพร สาธุ
 
เรามีโอกาสสนทนากับโยมผู้หญิงที่มาทำบุญวัดดอยหลังถ้ำ เธอเล่าว่า สถานที่แห่งนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน ที่เรียกว่าวัดดอยหลังถ้ำ เพราะว่าตั้งอยู่บนเขาที่มีถ้ำเล็ก ๆ อยู่เบื้องล่าง โดยมีตำนานเล่าขานสืบต่อกับมาว่า เป็นถ้ำที่ไปโผล่ ถ้ำหลวงผาเวียง ที่ตำบลป่าพลู เธอบอกถูกจริตกับวัดแห่งนี้เพราะชอบแนวปฏิบัติของวัด
 

 
เราเดินทางมายังวัดเดอยหลังถ้ำ ประมาณ 8โมงเช้าวันธรรมดา ตามที่ชาวบ้านในอำเภอจอมทองเคยเล่าให้ฟังว่า ทุกวันพระชอบมาทำบุญที่นี่ซึ่งแม้จะอยู่ในเขตจังหวัดลำพูน แต่ก็ไม่ไกลกัน ภายในวัดแห่งนี้มีความสงบร่มรื่น ต้นไม้ปกคลุมร่มเย็น และ สะอาดตา ศาลาปฏิบัติธรรมมีความกว้างขวาง เป็นระเบียบเรียบร้อย มีหอฟังธรรม โรงครัวห้องอาหาร ที่พักเพื่อปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และเราพบนกยูงตัวเขื่องที่อาศัยร่วมกับคนได้โดยไม่หวาดกลัว เรากราบสักการะกู่อัฐิของครูบาหลายองค์ที่ประดิษฐานไว้ และถือโอกาสไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีนามว่าพระพุทธโคตมมิ่งมงคล ที่นี่ยังมีจุดชมวิวของบ้านศรีเตี้ย(อยู่ในระหว่างก่อสร้างต่อเติม) ชมวิถีชีวิตการทำการเกษตรมองจากที่สูง และยังมีมุมกาแฟให้บริการฟรีอีกด้วย..สถานที่แห่งนี้หากคุณมีโอกาสผ่านมาทางภาคเหนือ เป็นอีกวัดหนึ่ง ที่ควรค่าแก่การทัศนาเพื่อเรียกสติ แบบท้องอิ่ม ใจสงบ ครบถ้วนชวนกันมา วัดป่าดอยหลังถ้ำ ฟังธรรมดีๆ ที่นี่ล่ะปูน(ลำพูน).