วัดเจดีย์หลวง..งดงาม อลังกา ทรงคุณค่า แห่งล้านนาไทย

วัดเจดีย์หลวง..งดงาม อลังกา ทรงคุณค่า แห่งล้านนาไทย

 

 

 

@CHANGE into Magazine Sutthikhun Kongthong
CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล
 
 
 
วัดเจดีย์หลวง..งดงาม อลังกา ทรงคุณค่า แห่งล้านนาไทย
 
 
 
 
วัดเจดีย์หลวง ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเชียงใหม่ เพียงแค่เราก้าวเท้าเข้ามาภายในบริเวณวัด ก็สัมผัสได้ถึงความงดงาม ตระการตา แห่งความยิ่งใหญ่ขององค์พระเจดีย์ สะกดตา สะกดใจ เราแบบ ร้องโอ้ว ประวัติศาสตร์การสร้างสถาปัตยกรรมเยี่ยงนี้ บรรพบุรุษของไทยเก่งสุดๆ เสียงชัตเตอร์กล้องอาชีพ กล้องมือถือ ดังเป็นระยะ จากนักท่องเที่ยว ชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามา เยี่ยมชม และสักการะ องค์พระเจดีย์ ทุกคนคงเก็บภาพเพื่อบันทึกไว้ในความทรงจำ เป็นที่ระลึก ว่าครั้งหนึ่ง ได้ มาชื่นชม สัมผัส พระเจดีย์ ที่สวยงาม ทรงพลังด้วยตาตัวเอง แม้จะไม่สมบูรณ์แบบเดิม เพราะผ่าการบูรณะมาหลายสมัยจวบจนปัจจุบัน แต่ ยังทรงคุณค่า ความงดงามได้ถึงเพียงนี้ วันที่เราเดินทางมา ได้พบเจอ เจ้าอาวาสของวัด แต่ด้วยท่านไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ ด้วยติดภารกิจการทำนุบำรุงวัดอยู่ เลยขออนุญาต พาชมด้วยตัวเอง
 
 
โดยตามประวัติบอกไว้ว่า วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร (คำเมือง: )เป็นพระอารามหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏาคาร วัดโชติการาม สร้างขึ้นในรัชสมัยพญาแสนเมืองมา พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1928 - 1945 และมีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมีขนาดความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญอีกองค์หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ในปีพ.ศ.2088 ในรัชสมัยพระนางเจ้ามหาเทวีจิรประภา ยอดพระเจดีย์หลวงก็พังทลายลงมา เหลือให้เห็นดังสภาพปัจจุบันนี้ (และมีการบูรณะของกรมศิลปกร)
 
 
ซึ่งการเดินทางมายังวัดเจดีย์หลวงนั่น วัดตั้งอยู่ภายในคูเมือง บนถนนพระปกเกล้า ใกล้กับวัดพันเตา ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม บริเวณภายในของหน้าวัดมีจะที่จอดรถบัสให้นักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะ และรถยนต์ทั่วไป เราเดินทางมากับน้องหมาคู่ใจ เมื่อถึงที่หมาย ไม่ได้แวะเข้าไปไหว้พระประธาน ในวิหารหลวงซึ่งมองจากภายนอกมีความสวยงามมากเช่นกัน เรารีบเดินตรงไป ไหว้สักการะ พระเจดีย์หลวงทันที บริเวณลานกว้างรอบพระเจดีย์ มีม้านั่งวางเป็นจุดให้นั่งพักด้วย วันที่เรามายังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยแต่งกายชุดไทยสมัยโบราณมาถ่ายภาพประกอบกับพระเจดีย์ด้วย หลังจากไหว้องค์พระเจดีย์ เราไม่ลืมที่จะนำปัจจัยหยอดตู้ร่วมทำบุญ เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ไว้บูรณะเจดีย์แห่งนี้ให้คงอยู่ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรม อวดความงดงามไปชั่วลูกหลานเหลนโหลน และนักท่องเที่ยวต่างชาติไปอีกนานแสนนาน
 
 

 
วัดเจดีย์หลวงแห่งนี้ เป็นสถานที่ ที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ นิยมมาเที่ยว และถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมาก บางคนมาแล้วมาอีก เพราะความงดงาม สง่างาม อลังการ ตามแบบฉบับล้านนาไทย อีกทั้งที่ตั้งอยู่ในเมืองเชียงใหม่ เดินทางมาง่าย สะดวกสบาย คือ หนึ่งวัดในเมืองไทย ที่ ทรงค่า วันที่เรามาเจอ ชาวฝรั่งที่เข้ามา พูดกับเราว่า ‘ ว้าว! Amazing Thailand  ‘ นี่คือ สยามเมืองยิ้ม อิ่มใจไปด้วยกัน กับที่นี่ วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ ประเทศ ไทย เจ้า.