ส.ค.ส. ธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2559

ส.ค.ส. ธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2559

 

 

 

CHANGE  in-your-life เรื่อง ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

 

ส.ค.ส. ธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2559

     ธรรมะสวัสดี ปีใหม่ ทุกๆ ท่านค่ะ นิตยสาร CHANGE into ได้เดินทางมาครบ 1 ขวบเต็มแล้ว ฉบับต้อนรับเดือนใหม่ของปีนี้...ผู้เขียน ขอใช้โอกาสรวบรวมธรรมะดีๆ ของบุคคลที่เคยให้เกียรติถ่ายทอดบันทึกธรรมในคอลัมภ์ CHANGE in your life เพื่อนำมาเป็นธรรมะสติ ข้อคิด ก้าวเดินกันต่อไปของชีวิต ในแบบธรรมได้ใจเป็นสุขค่ะ

     หลวงปู่สอนผม ให้พิจารณาสติ หรือรู้สติตลอดเวลา เพราะ กิเลส ไม่เคยพักผ่อน ธรรมะสอนให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ หลวงปู่บอกให้อยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่พรุ่งนี้ ทิ้งกังวลอนาคต ทิ้งกังวลอดีต ทิ้งกังวลปัจจุบัน  เห็นสักแต่ว่าเห็น รู้สักแต่ว่ารู้ ยอมรับในชีวิต ยอมรับหน้าที่ และขอให้มีสติตลอดเวลาพุทธศาสนาให้มองความไม่รู้ คือ ปัญหา เราจะทิ้งความไม่รู้ไปได้อย่างไร มองดูสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนไป แต่ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิต เกิดมาเพื่อเข้าใจธรรมชาติ มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีความรู้ และรู้จักอนิจจัง คือ ความไม่เที่ยง... MR. AZZAM BOOKSMATI ลูกศิษย์คู่บุญหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต พระสุปฏิปันโน (ผู้ปฏิบัติดีแล้ว) ที่พักสงฆ์สวนทิพย์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

     ธรรมะในมุมมองของผม คือ ธรรมชาติ กลับสู่ธรรมชาติด้วยความสมดุล ชีวิตของมนุษย์...ความสุขเป็นส่วนสำคัญ เงินก็ช่วยบางอย่างได้ รวมถึงการมีสุขภาพที่ดี หลายอย่างเป็นองค์รวมผสมกัน  ผมเชื่อในพุทธศาสนาและคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่สุด การที่เรามีศรัทธาและปฏิบัติ สิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้น ผมมั่นใจ...คุณสงกรานต์ อิสสระ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทชาญอิสสระ ดีเวลล๊อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

     คำสอนของศาสนาพุทธช่วยผม...เพราะถ้าไม่มีสติ อาจจะสติแตก ผมคิดบวกหัวเราะตั้งแต่ตื่น เมื่อเกิดปัญหาจะนิ่งและพร้อมไปกับมันได้ ห้ามตื่นเต้นเกินไปกับชีวิต เพราะเราจะคิดอะไรไม่ออก...เมื่อวานคือสิ่งที่เป็นไปวันหนึ่ง...ขอทำวันนี้ให้ดีที่สุด...คุณวรสิทธิ์ อิสสระ หรือ ปลาวาฬ กรรมการผู้จัดการโครงการศรีพันวาภูเก็ต

     ธรรมะในพุทธศาสนาชี้ให้เห็นอีกมิติหนึ่งคือโลกของความจริง เรียกทางภาษาบาลีว่า โลกปรมัตถธรรม แปลว่าความจริงอันยิ่งใหญ่ คนทั่วไปไม่สามารถเห็นได้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนั้นได้ เว้นแต่จะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า จะไปฟังที่ไหนในโลกนี้นอกจากที่สุวรรณภูมิของเรา เราโชคดีมากเลยที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินนี้ ขนาดผมเกิดในตระกูลที่ไม่ได้สันทัดจัดเจนในทางธรรม ยังได้รับรู้เสียงธรรม..ได้อ่านหนังสือ ข้อความ มีโอกาสเอาหลักธรรมะอันประเสริฐมาคุ้มครองชีวิตเรา มีที่ประเทศไทยเท่านั้น...ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

     หลักธรรมง่ายๆ ของกิ๊ก คือ คิดดี ทำดีพูดดีและรักษาศีล 5  มีโอกาสก็เจริญภาวนา ความเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์ เป็นความจริงที่ไม่ใครหลีกเลี่ยงได้ คนที่ปฏิเสธธรรมะจะเข้าไม่ถึง เพราะเขาอยากให้ทุกเป็นอย่างใจ หากเราพิจารณาให้ดีพระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข การเปลี่ยนแปลงอยู่กับเราตลอดทุกวินาทีความเปลี่ยนแปลงคือ ลมหายใจของชีวิตมันอยู่กับเราตลอดเวลา ถ้าเราทำใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงและยอมรับไม่ใช่พูดแค่ปาก แต่ยอมรับด้วยใจว่านี่คือธรรมชาติ มันก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลง มันคือธรรมชาติ...กิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ นักแสดงมากฝีมือ

     สวัสดีรับปีวอกไทย ประจำปีพุทธศักราช 2559 นะคะ ขออำนวยพรให้ทุก ๆ ท่าน มีความสุขด้วยสติ ร่ำรวยอริยทรัพย์ทั้งภายนอกและภายใน สุขภาพแข็งแรง เจริญๆ ในสิ่งดีงามทุกประการ ธรรมรักษาค่ะ.