หนาวนี้ คนภูเขาบ้านแม่กลางหลวง ยิ้มกว้าง นทท.ต่างชาติ แห่ เดินทางไม่ขาดสาย

หนาวนี้ คนภูเขาบ้านแม่กลางหลวง ยิ้มกว้าง นทท.ต่างชาติ แห่ เดินทางไม่ขาดสาย

 

 

CHANGE in-your-life เรื่อง ปรทริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล
 
 
หนาวนี้ คนภูเขาบ้านแม่กลางหลวง ยิ้มกว้าง นทท.ต่างชาติ แห่ เดินทางไม่ขาดสาย
 
 

 

 

 
 
โยแส่ ผู้นำชุมชน บ้านแม่กลางหลวง บนดอยอินทนนท์ คนไทยภูเขาเชื้อชาติพันธุ์ ปากากะญอ ในวัย 65 ปี เล่าให้ฟังว่า พื้นที่ณ.เวลานี้ มีชาวเขาอาศัยอยู่กันประมาณ 70 ครอบครัว ประชากร ร่วม 400 คน
 
โดยบ้านของโยแส่ จะเป็นที่รู้กันว่า หากกรุ๊ปนักท่องเที่ยว เดินทางมาจะมีไกด์ชาวไทย พามาดื่มกาแฟสดฟรี และหากติดใจในรสชาติ ก็สามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ ทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมา ชาวเขา มักจะปลูกฝิ่นเป็นอาชีพ แต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรร.9 ทรงเสด็จมาเปลี่ยนวิถีชีวิต จากปลูกฝิ่นที่ผิดกฎหมาย มาเป็นปลูกต้นกาแฟ แทน สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชาวเขาในบ้านแม่กลางหลวงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
 

 

 

 

 

 
 
โย่แส่ พูดถึงความรู้สึกถึง ร.9 ด้วยสีหน้าและแววตาเต็มเปี่ยมด้วยความตื้นตันใจ ว่ารู้สึกประทับใจ ภูมิใจ ชื่นใจที่ในอดีต พระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่ ทรงเดินเท้าไปด้วยกันกับพวกเราชาวเขาเพื่อ สำรวจพื้นที่ และเปลี่ยนชีวิตให้มีความอยู่ดีกินดีขึ้น
 
พวกเรา เชื่อในสิ่งที่ ร.9 ทรงวางแนวทางไว้ ส่วนอนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่ของที่นี่ โยแส่เชื่อว่าจะเจริญไปเรื่อยๆ แต่ก็ต้องยึดหลักแนวทางที่พระองค์วางไว้ให้ อย่ากิเลสเยอะ ทำอะไรให้พอมีพอควร ยึดหลักพอเพียง อยากได้แบบพอมีพอควร ไม่สวี๊ดสว๊าด
 
อยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสบ้านแม่กลางหลวงกัน ที่นี่ยังคงรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติ มีน้ำตกผาดอกเสี้ยว การเดินป่า ดูทุ่งนาขั้นบันไดตามฤดูกาล อากาศเย็นตลอดปี เพราะต้นไม้ใหญ่ปกคลุม หลายคนอาจถามว่ามาอยู่ที่นี่อยู่ได้ยังไง ก็อยู่กับป่านี่แหละ มีความร่มเย็น ธรรมชาติ ความสุข
 

 

 

 

 

 

 
 
โยแส่ บอกอีกว่า อยู่ที่บ้านแม่กลางหลวงมาตั้งแต่เกิด และเคยร่วมเดินบนผืนแผ่นดินบ้านเกิดแม่กลางหลวง กับพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรร.9 ห้วงเวลาที่ทรงเสด็จมาถึง 2 ครั้ง ในชีวิตที่ผ่านมา เมืองไทยเราโชคดีจริงๆ ที่ ได้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร และชาวเขาล้วนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น แม้แต่ฝรั่งต่างชาติ เค้ายังรู้ว่าเมืองไทยดีที่สุด รู้ถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อพวกเราขาวเขา โดยเฉพาะหนาวนี้ช่นักท่องเที่ยวต่างชาติต่างเดินทางมาเป็นกลุ่ม และส่วนตัวเพื่อท่องเที่ยวและศึกษาความเป็นธรรมชาติของบ้านแม่กลางหลวงทุกวันไม่ขาดสายเลย.