หลวงพ่อสุรศักดิ์ ขอคนไทย ไม่ประมาท สงกรานต์นี้ รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยเพื่อ ความเป็นมงคลชีวิต

หลวงพ่อสุรศักดิ์ ขอคนไทย ไม่ประมาท สงกรานต์นี้ รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยเพื่อ ความเป็นมงคลชีวิต

 

 

CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

 

 

หลวงพ่อสุรศักดิ์ ขอคนไทย ไม่ประมาท สงกรานต์นี้ รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยเพื่อ ความเป็นมงคลชีวิต
 
 
 
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังษี เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ.อยุธยา แสดงธรรม เตือนสติชาวไทยเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยที่จะมาถึงนี้ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 14.30 น. ว่า ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย ฉะนั้นทำอะไรก็อย่าประมาทเลินเล่อ การที่เราเล่นอะไรก็ให้มันเหมาะสมพอสมควร โดยเฉพาะสิ่งมอมเมา สุรายาเสพติด ถ้าเรานำเข้ามาในตัวจะทำให้สติฟั่นเฟือน พอเมาก็ลืมตัวจะทำอะไรที่มันไม่ถูกต้อง อันตรายก็จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตเราและผู้อื่นด้วย เพราะว่า ที่ผ่านมาในแต่ละปี มีตัวเลขคนตายในวันสงกรานต์จำนวนมากหลายร้อยชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนไม่น้อย ญาติพี่น้องต้องมานั่งทุกข์ อยู่ด้วยความเศร้าโศก จึงอยากให้ทุกคนไม่ประมาทำโดยเฉพาะเรื่องเสพสุรายาเมา กินกันพอประมาณ อย่าไปทำอะไรที่ผิดศีลผิดธรรม จะทำให้เรามีสงกรานต์ที่มีความสุข ไม่มีโทษมีภัย หรืออะไรมาถึงตัว
 

 
 
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ กล่าวอีกว่าประเพณีสงกรานต์ ถือว่าเป็นปีใหม่ไทย ควรดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย เรื่องความกตัญญูกตเวที ต่อครอบครัวองเรา ต่อบิดามารดา การไปดูแลเยี่ยมเยียน เป็นการแสดงออกถึงการรู้คุณ การตอบแทน ให้พ่อแม่ได้ปลื้มอกปลื้มใจ การที่เราทุกคนช่วยกันทำวันสงกรานต์ให้เป็นวันครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุข ขอฝากญาติโยมให้รักษาประเพณีไทย อยู่ในศีลธรรม ทำอะไรอยู่ในกรอบของศีล อย่าไปทำร้ายเบียดเบียน อย่าไปทุจริต อย่าไปล่วงละเมิดทางเพศ อย่าไปหลอกลวง โดยเฉพาะอย่าไปเสพของมึนเมา เราก็จะได้สงกรานต์ที่มีความเจริญ ร่มเย็นเป็นสุข เป็นมงคลต่อชีวิต เจริญพร.
 
 
ลิงก์วิดีโอ