ธรรมะ...มีสติ CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

ธรรมะ...มีสติ CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

 

 

 

CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

 


ธรรมะ...มีสติ

 

เหตุการณ์ กลุ่มวัยรุ่นจำนวนมาก บุกโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ทำลายทรัพย์สิน และทำร้ายร่างกายครู นักเรียน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในขณะมีการสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ GAT/PAT สาเหตุเพราะไม่พอใจ ที่ทางโรงเรียนขอร้องให้ทางวัดแจ้งแก่เจ้าภาพจัดงานบวช ในขณะนั้น ลดการใช้เสียงรื่นเริง เปิดเครื่องเสียง แตรวง เล่นเพลง ในการแห่นาคเข้าโบสถ์ สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้คน ที่ได้รับรู้ข่าวนี้เป็นจำนวนมาก รวมถึงชาวพุทธ และมีหลายคนตั้งคำถามว่า นี่คือ งานบุญหรือ? หรือ งานบาป?


ผู้เขียนเอง จะไม่เข้าไปก้าวล่วงถึงพิธีการบวชพระ ว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีขบวนรื่นเริง สนุกสนาน แบบที่เคยทำจนเป็นประเพณีแต่โบราณกาลจนถึงทุกวันนี้ เพราะ ต่างมีเหตุผล สนับสนุนความคิดตน แต่ในฐานะเคยทำข่าวอาชญากรรม และก็เป็นหนึ่งในชาวพุทธคนหนึ่ง รู้สึกไม่สบายใจมาก ด้วยจากคำให้การของวัยรุ่นที่ก่อเหตุ บางคน ยอมรับว่าเมาสุรา จึงขาดสติ ไม่รวมนับอีกหลายเหตุการณ์ ที่เป็นข่าวสะเทือนสังคม ล้วนมาจาก สติหลุด การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในทุกๆ วัน ธรรมะมีสติ จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้เราไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลัง


ธรรม หมายถึง คุณความดี ส่วนสติ หมายถึง ความระลึกได้ ความรู้สึกตัว ความรู้สึกผิดชอบ เป็นอาการที่จิตไม่หลงลืม ระงับยับยั้งชั่งใจได้ ป้องกันความเสียหายเบื้องต้นยับยั้งชั่งใจไม่บุ่มบ่าม หรือ เรียกว่า ความไม่ประมาท นั่นเอง และสติ เป็นคุณธรรมที่เกิดเองไม่ได้ ต้องทำให้เกิดด้วยการฝึกฝนรวบรวมจิตใจให้นิ่งแน่ว ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การเจริญสติ ด้วยการนั่งสมาธิ วิปัสสนา บ้าง สวดมนต์ภาวนาบ้าง มนุษย์เรา การฝึกตนให้มีสติ นั้น ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง โดย การปลูกฝังจากครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ให้รากของสติหยั่งลึก ตั้งแต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์


การฝึกสติ หลายคนอาจตั้งคำถาม ว่า แล้วแบบไหนดี สำหรับ ผู้เขียน ขอให้ถูกจริตของแต่ละคนดีที่สุด เป้าหมายสำคัญนั้น อยู่ที่ความรู้สึกตัว พร้อม และไม่หลงลืมตัว ไม่เพลิดเพลินไปกับความคิดและอารมณ์ หมั่นฝึกจนเป็นนิสัย เมื่อถึงจุดหนึ่งจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ พอเกิดเหตุอันใด มากระทบเรา จะเป็นที่กายหรือใจ สติที่ถูกฝึก จะทำให้เรา รู้สึก ตัว รู้สติรู้สึกผิดชอบชั่วดีเอง


ดังคำสอน จาก พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ว่า my fullness is enough สติ คำเดียว ก็เกินพอ ซึ่งผู้เขียนมีความเชื่อว่า หากคนเรามีธรรม คือ คุณงามความดี แล้ว การเรียก สติ ให้อยู่กับตัวคงไม่ใช่เรื่อง ยาก นั่นหมายถึง เมื่อมาอยู่รวมกัน ก็เป็นครอบครัวสติ สังคมสติ และประเทศชาติสติ แม้อาจต้องใช้เวลาแข่งกับโลกยุคปัจจุบัน ที่ผู้คนถูกมอมเมาด้วยวัตถุ ยุคแห่งสังคมข่าวสาร สื่อสังคมออนไลน์ จนขาดสติ แต่...โลกแห่งสติ ย่อมเกิดขึ้นได้ มาเริ่มที่ตัวเรา ธรรมะมีสติค่ะ.