บริษัท เอไอเอ จำกัด ได้ให้การสนับสนุน บริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง แก่ ร.พ เจริญกรุงประชารักษ์

บริษัท เอไอเอ จำกัด ได้ให้การสนับสนุน บริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง แก่ ร.พ เจริญกรุงประชารักษ์

 

                                                                                                                                                      

 

 

บริษัท เอไอเอ จำกัด ได้ให้การสนับสนุน บริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง แก่ ร.พ เจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อใช้ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีน
เมื่อเร็วๆนี้ คุณกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ จำกัด ได้ให้การสนับสนุน บริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง แก่ ร.พ เจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อใช้ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีน โดยมอบให้ คุณ บุญชัย หรูตระกูล ประธานมูลนิธิธารใจไลก้า พร้อม คณะกรรมการมูลนิธิ เป็นผู้แทนในการส่งมอบให้กับ ท่าน ผู้อำนวยการ ร.พ เจริญกรุงประชารักษ์