ข้าวมาบุญครอง สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ผ่านโครงการเรามีเรา ฝ่าวิกฤติโควิด - 19

ข้าวมาบุญครอง สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ผ่านโครงการเรามีเรา ฝ่าวิกฤติโควิด - 19

 

 

 

 

ข้าวมาบุญครอง สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ผ่านโครงการเรามีเรา ฝ่าวิกฤติโควิด - 19

 

 

นายสมเกียรติ  มรรคยาธร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง และศูนย์อาหารฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค  มอบผลิตภัณฑ์ข้าวสารช่วยเหลือประชาชนกว่า 6,000 ครัวเรือน ผ่านโครงการ “เรามีเรา”โดยได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนในการรับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19  จำนวน 52 เขต ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ณ ลานกิจกรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อเร็ว ๆ นี้