เชฟรอนสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกทม. กระจายวัคซีนฝ่าวิกฤตโควิด-19

เชฟรอนสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกทม. กระจายวัคซีนฝ่าวิกฤตโควิด-19

 

 

 

 

เชฟรอนสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกทม. กระจายวัคซีนฝ่าวิกฤตโควิด-19 

 

 

 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมสนับสนุนสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในภารกิจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบคอมพิวเตอร์แบบพกพาใช้แล้วสภาพดีพร้อมชุดปฏิบัติการ Windows 10  จำนวน 20 เครื่อง รวมมูลค่า 410,880 บาท ให้กับนพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ให้สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ