BDMS และ มูลนิธิเวชดุสิตฯ ร่วมส่งมอบเวชภัณฑ์และเครื่อง

BDMS และ มูลนิธิเวชดุสิตฯ ร่วมส่งมอบเวชภัณฑ์และเครื่อง

 

 

 

 

BDMS และ มูลนิธิเวชดุสิตฯ
ร่วมส่งมอบเวชภัณฑ์และเครื่อง High-Flow Oxygen แก่กรมราชทัณฑ์
 
 
 
 
แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อัจจิมา เศรษฐบุตร (ขวา) กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมมอบเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทางการแพทย์และเครื่องผลิตออกซิเจน (High-Flow Oxygen) แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจากนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ โดย BDMS และมูลนิธิเวชดุสิตฯ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน