CHANGE (Life needs help)

"โรงเรียนทักษะพิพัฒน์” โดยเอสซีจี ร่วมสร้างสังคมการขับขี่ปลอดภัย ในเทศกาลสงกรานต์ แนะเคล็ดลับการขับขี่จักรยานยนต์ และรถฉุกเฉินทางการแพทย์ เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน

 

"โรงเรียนทักษะพิพัฒน์” โดยเอสซีจี  ร่วมสร้างสังคมการขับขี่ปลอดภัย ในเทศกาลสงกรานต์  แนะเคล็ดลับการขับขี่จักรยานยนต์ และรถฉุกเฉินทางการแพทย์  เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน 

อ่านเพิ่มเติม...

BKI จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะอย่างต่อเนื่อง

 

BKI จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบหมวกกันน็อกบุญโครงการ“กองทุนผ้าป่าหมวกบุญเพื่อชุมชนชาวเชียงของ”

 

พิธีมอบหมวกกันน็อกบุญโครงการ“กองทุนผ้าป่าหมวกบุญเพื่อชุมชนชาวเชียงของ”

อ่านเพิ่มเติม...

ประกันจ่ายแล้ว..! ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตรายแรก ในช่วง 7 วันอันตราย ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ประกันจ่ายแล้ว..! ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตรายแรก ในช่วง 7 วันอันตราย ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม...

อิตัลไทยวิศวกรรมจัดกิจกรรม “ITE Sport Day 2018” สอดแทรกค่านิยมหลัก เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอันเป็นหนึ่งเดียว

 

 อิตัลไทยวิศวกรรมจัดกิจกรรม “ITE Sport Day 2018”
สอดแทรกค่านิยมหลัก เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอันเป็นหนึ่งเดียว


อ่านเพิ่มเติม...