หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันออกพรรษา จ.ร้อยเอ็ด

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันออกพรรษา จ.ร้อยเอ็ด

 

 

 

 
 
 
หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันออกพรรษา จ.ร้อยเอ็ด
 
 


เวลา 09.00น. เสด็จบำเพ็ญกุศลวัดบ้านเหล่างิ้ว อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ทรงถวายสังฆทานแด่พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ทรงถวายผ้าไตรแด่พระครูปลัดธนากร ญาณกโร เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่างิ้ว ทั้งนี้ทรงกรุณาให้คณะผู้ติดตามเสด็จถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ตามลำดับ ในการนี้มีนายอำเภอจังหาร ผกก.สภ.จังหาร หัวหน้าหน่วยราชการ ประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จ

เวลา 13.00น. เสด็จบำเพ็ญกุศลวัดป่าอุดมไพรสณฑ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ทรงถวายฉัตรแด่พระประธานในอุโบสถ ทรงถวายสังฆทานแด่พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ทรงถวายผ้าไตรแด่พระครูคัมภีรอุดมคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าอุดมไพรสณฑ์ ทั้งนี้ทรงกรุณาให้คณะผู้ติดตามเสด็จถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ตามลำดับ ในการนี้มีนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าหน่วยราชการ ประชาชนเฝ้ารับเสด็จ

ในการเสด็จบำเพ็ญกุศลครั้งนี้หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงตั้งหทัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคต 13 ตุลาคม ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ชนบท เพื่อปลูกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และพัฒนาประเทศชาติตลอดรัชสมัย