หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลทรงบาตร เนื่องในวันเทโวโรหณะ จ.หนองคาย

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลทรงบาตร เนื่องในวันเทโวโรหณะ จ.หนองคาย

 

 

 

 
 
 

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลทรงบาตร เนื่องในวันเทโวโรหณะ จ.หนองคาย

 

 

วันนี้ 14 ตุลาคม 2562 นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย ได้ให้สัมภาษณ์ว่า หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงตั้งหทัยที่จะบำเพ็ญกุศลในวันออกพรรษาจังหวัดหนองคาย ด้วยเหตุว่าวันออกพรรษาปีนี้ตรงกับวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แม้ว่าจะทรงงานเหนื่อยมาตั้งแต่วันที่9-10ตุลาคม เสด็จอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชนี ที่ รร.เทพศิรินทร์9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ และต้องตื่นเช้าเพื่อเสด็จขึ้นเครื่องบินจากท่ากาศยานเชียงใหม่ ลงท่ากาศยานขอนแก่น เพื่อทรงงานบำเพ็ญกุศลวันที่11-12 ตุลาคม ณ จังหวัดขอนแก่น-ร้อยเอ็ด

 

และในวันที่13 ตุลาคม เสด็จบำเพ็ญกุศลไหว้พระ เจริญภาวนา เป็นการส่วนองค์ ณ วัดโพธิ์ชัย-วัดหลวง-วัดไทย จ.หนองคาย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ล้นเกล้า ร.9 ทรงดูแลพสกนิกรทั่วประเทศมาโดยตลอดรัชสมัย หม่อมเจ้าอุทัยกัญาญา ภาณุพันธุ์ มักตรัสเสมอว่า "ร.9ท่านยังไม่เหนื่อยเลย เราเป็นข้ารองพระบาทพระองค์ท่าน เราจะเหนื่อยได้อย่างไร เราจะขอทำงานอย่างนี้ไปจนหมดแรงค่อยเลิก"
ในการนี้

 

เวลา 07.30 น. หม่อมเจ้าอุทัยกัญา ภาณุพันธุ์ ทรงบำเพ็ญกุศลตักบาตร พระภิกษุ-สามเณร 108รูป ณ เทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หัวหน้าหน่วยราชการ และประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงสุขเจริญพิพัฒนสวัสดิ์มงคล เป็นร่มแก้วฉัตรทอง ร่มโพธิ์ร่มไทร ของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป