ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จย่า”

ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จย่า”

 

 

 

ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จย่า” ผ่านนิทรรศการ
 “คิดถึง...สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ”
 ระหว่างวันที่ 14-24 ตุลาคม 2565 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน 

 

 

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า”ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จย่า”ที่ทรงมีต่อคนไทยทุกหมู่เหล่า จัดทำนิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” ระหว่างวันที่ 14-24 ตุลาคม 2565 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

 

 

นิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” จัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากจุดเริ่ม ถึงจุดเปลี่ยน สู่โอกาส เดินหน้า “ปลูกป่า ปลูกคน” โดยแบ่งเป็น 2 โซน ได้แก่ โซน 50 ปีเส้นทาง “แม่ฟ้าหลวง” ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ตลอด 50 ปี โดย “สมเด็จย่า” ของคนไทย ทรงมั่นคงในพระราชปณิธานที่จะสร้างโอกาสและทางเลือกในการดำรงชีวิตให้กับชาวไทย ด้วยพระราชหฤทัยเชื่อมั่นในความดีและศักยภาพของมนุษย์ ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะมาจากที่ไหน หรืออยู่แห่งหนใดบนแผ่นดินไทย และโซน “ปลูกป่า ปลูกคน” ที่ถ่ายทอดแนวทางและความสำเร็จจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย

นอกจากนี้ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์จากร้านต้นไม้ดอยตุง ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ และครัวตำหนักมาจำหน่าย พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อปจัดสวนถาดและดริปกาแฟ  โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-24 ตุลาคมศกนี้ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.
02-610-8000 
หรือ Facebook : SiamParagon

 

 

 

 

ปฏิทินข่าวศูนย์การค้าสยามพารากอ

งาน คิดถึง...สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

ระหว่างวันที่ 14-24 ตุลาคม 2565  แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น สยามพารากอ

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565

เวลา 17.30 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงาน “คิดถึง...สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ภายใต้แนวคิด จากจุดเริ่ม ถึงจุดเปลี่ยน สู่โอกาส เดินหน้า “ปลูกป่า ปลูกคน” 
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยทุกหมู่เหล่า โดยนิทรรศการแบ่งเป็น 2 โซน ได้แก่ โซน 50 ปีเส้นทาง แม่ฟ้าหลวง ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ตลอด 50 ปี และ โซนปลูกป่า ปลูกคน ที่ถ่ายทอดแนวทางและความสำเร็จจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากร้าน
คาเฟ่ดอยตุง ร้านต้นไม้ดอยตุง ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ และ
ครัวตำหนักมาจำหน่ายภายในงาน พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อปการจัดสวนถาดและการดริปกาแฟ โดยงานจะจัดระหว่างวันที่ 14-24 ตุลาคมศกนี้  แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น ศูนย์การค้าสยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร02-610-8000

--------------------------------------------------