สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

 

 

 

  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 ทรงเปิดนิทรรศการ“คิดถึง....สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ”
จากจุดเริ่ม ถึงจุดเปลี่ยน สู่โอกาส เดินหน้า “ปลูกป่า ปลูกคน” ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน 

 

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า”
ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับ มูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จย่า” ที่ทรงมีต่อคนไทยทุกหมู่เหล่า จัดนิทรรศการ “คิดถึง....สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” ระหว่างวันที่ 14-24 ตุลาคม 2565 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

  ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงกล่าวว่า “นิทรรศการ คิดถึง...สมเด็จย่า จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช 2539 และได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยทรงเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตในทุกๆ ด้าน
ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในช่วงที่ประเทศต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 คณะทำงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นนิทรรศการเสมือนจริง หรือ Virtual Exhibition ซึ่งยังคงได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างดี สำหรับในปี 2565 นี้ถือเป็นวาระพิเศษครบ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ  นิทรรศการ คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 ในปีนี้จึงจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด จากจุดเริ่ม ถึงจุดเปลี่ยน สู่โอกาส เดินหน้า “ปลูกป่า ปลูกคน”ซึ่งนำเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงเน้นการพัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนพระเมตตาที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้นิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด
จากจุดเริ่ม ถึงจุดเปลี่ยน สู่โอกาส เดินหน้า “ปลูกป่า ปลูกคน” โดยแบ่งเป็น 2 โซน ได้แก่

 • โซน 50 ปีเส้นทาง “แม่ฟ้าหลวง” ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯตลอด 50 ปี โดย “สมเด็จย่า” ของคนไทยทรงก่อตั้งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2515  
  ด้วยพระราชหฤทัยเชื่อมั่นในความดีและศักยภาพของมนุษย์ และพระราชปณิธานที่จะสร้างโอกาสและทางเลือกในการดำรงชีวิตให้กับชุมชนที่ขาดโอกาส วันนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
  ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 และยังคงยึดมั่นดำเนินงานและเผยแพร่ตำราแม่ฟ้าหลวง เพื่อมีส่วนร่วมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • โซน “ปลูกป่า ปลูกคน” สมเด็จย่าเสด็จฯ เยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มกราคม
  พ.ศ.2530 ทอดพระเนตรป่าเสื่อมโทรมและทรงตระหนักว่ารากเหง้าปัญหาของคนในพื้นที่
  ดอยตุง คือ ความยากจนและขาดโอกาสในการดำเนินชีวิต มีรับสั่งว่า "ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง" จึงทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับเป็นจุดเริ่มต้นของแนวพระราชดำริ “ปลูกป่า ปลูกคน” ให้ชุมชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ พร้อมกับแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน จากป่าดอยตุงเกือบ 100,000 ไร่เมื่อสามสิบปีที่แล้ว วันนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีเป้าหมายดำเนินจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าชุมชนทั่วประเทศถึง 1,000,000 ไร่ 

           

ร่วมน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และสืบสานพระราชปณิธานของ “สมเด็จย่า”ผ่านนิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” ระหว่างวันที่ 14-24 ตุลาคม 2565 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน นอกจากนี้ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์จากร้านต้นไม้ดอยตุง ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ และครัวตำหนักมาจำหน่าย พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อปการจัดสวนถาดและการดริปกาแฟ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-610-8000 หรือ Facebook : SiamParagon

 

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn presides over the opening exhibition “The 25th edition of Remembering of Somdet Ya and the 50th anniversary of Mae Fah Luang Foundation” under the theme, from the starting point to the turning point: stepping forward for “cultivating forests, cultivating people”, at Fashion Hall, 1st floor of Siam Paragon

 

To mark the birthday anniversary of Somdet Phra Srinagarindra Boromrajajonani, the late Princess Mother who was revered across the nation as Somdet Ya, which falls on October 21, Siam Piwat and Siam Paragon have partnered with Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage,  Thai Beverage Plc and Frasers Property (Thailand) Plc to honor the greatest contribution of “Somdet Ya” towards all Thai people by organizing an exhibition “The 25th edition of Remembering of Somdet Ya and the 50th anniversary of Mae Fah Luang Foundation” from October 14 to 24, 2022. Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn presided over the opening exhibition on October 14, 2022 at 5.30PM at Fashion Hall on the 1st floor of Siam Paragon.

Thanpuying Putrie Viravaidya, Chairman of Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage, says “The exhibition Remembering of Somdet Ya was inaugurated in 1996 and has become the annual exhibition ever since to pay tribute to the late Princess Mother’s immeasurable kindness towards Thai citizens. Somdet Ya had become a role model of living in every aspect and devoted her life to improving people's living conditions through her countless projects. When the country was facing the Covid-19 pandemic, the working committee turned the exhibition into a virtual platform that still received a warm welcome. As the year 2022 marks the 50th anniversary of Mae Fah Luang Foundation, this year’s exhibition is then held under the theme, the starting point to the turning point: stepping forward for “cultivating forests, cultivating people”, by focusing on the royal development projects of Somdet Phra Srinagarindra Boromrajajonani that are based on a people-centered approach and her vision to nurture the well-being of Thai people in a sustainable way.”

 

The exhibition “The 25th edition of Remembering of Somdet Ya and the 50th anniversary of Mae Fah Luang Foundation” under the theme, from the starting point to the turning point: stepping forward for “cultivating forests, cultivating people”, is divided into the following two zones.

 • The 50-year passage of “Mae Fah Luang” zone focuses on the operation of Mae Fah Luang Foundation for 50 years. “Somdet Ya” of Thai people founded Mae Fah Luang Foundation in 1972 with a strong belief in human potential and innate goodness and her dedication to creating opportunities and providing alternatives to living for all needy people. This year, the Foundation steps into its 50th year and continuously follows the vision and the operation by propagating Mae Fah Luang handbooks to become a part of sustainable developments in Thailand and overseas countries.
 • The “cultivating forests, cultivating people” zone narrates the story of Somdet Ya who first visited Doi Tung on January 15, 1987, and saw the denuded hillsides with only a few isolated spots of green. She realized that the root of the problems of people in Doi Tung was poverty and lack of opportunity for an alternative way of life. Somdet Ya declared “I will reforest Doi Tung” and later initiated the Doi Tung Development Project that leads to the philosophy “cultivating forests, cultivating people” which encourages people in the area to save the watershed forest and helps solve poverty in a sustainable way. From around 100,000 rai of Doi Tung Forest 30 years ago, Mae Fah Luang Foundation presently intends to gain carbon credits from the preservation of 1,000,000 rai of community forests across the nation.

 Pay tribute to Somdet Ya’s immeasurable graciousness and follow her mission to improve self-sustaining lifestyles through the exhibition “The 25th edition of Remembering of Somdet Ya and the 50th anniversary of Mae Fah Luang Foundation” from October 14 to 24, 2022, at Fashion Hall on the 1st floor of Siam Paragon. In addition, a variety of products from Doi Tung Plant Store, Doi Tung Lifestyle Shop, and Krua Tamnak are on sale while workshops on miniature tray gardens and drip coffee brewing are available. For more information, call 02-610-8000 or visit Facebook: SiamParagon.