องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เตรียมจัดงานใหญ่ส่งท้ายปี

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เตรียมจัดงานใหญ่ส่งท้ายปี

 

 

 

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เตรียมจัดงานใหญ่ส่งท้ายปี

 “Happy Meat Happy Me” สัตว์อยู่ดี คนอยู่ได้

พร้อมเปิดตัวทูตองค์กร มารีญา พูลเลิศลาภ
ระหว่างวันที่
20-23 ตุลาคม 2565 ณ ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์

 

 

 

                องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection-Thailand) องค์กรพัฒนาเอกชนระดับโลก ที่มุ่งเน้นการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ เตรียมจัดงาน “Happy Meat Happy Me” สัตว์อยู่ดี คนอยู่ได้ เชิญชวนคนไทยเข้าชมนิทรรศการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงและกระตุ้นแนวโน้มการปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบอย่างมีมนุษยธรรม และคำนึงถึงสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ในฟาร์ม ก่อนส่งออกมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค

 

                   โดยเริ่มต้นโครงการผ่านการสื่อสารกับผู้บริโภคคนเมืองในกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่และเป็นศูนย์รวมของคนทุกภาคส่วน ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคมศกนี้ ณ ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์ พร้อมเปิดตัวทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย มารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2560

 

                   คุณโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า “เพื่อให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตสัตว์  ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพชีวิตมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกัน องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก จึงจัดกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและยกระดับสวัสดิภาพของสัตว์ในฟาร์มไม่ให้ถูกทารุณในทุกองคาพยพ โดยบทบาทของ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection)  คือการขับเคลื่อนโลกเพื่อยุติความทุกข์ทรมานและการทารุณกรรมสัตว์ให้หมดไป  ภารกิจของเราทั้งหมดล้วนทำเพื่อสัตว์ แม้ในสัตว์ที่ถูกเลี้ยงมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ก็ตาม เราต้องการยุติการทำฟาร์มปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมที่โหดร้ายทารุณ และสร้างระบบผลิตอาหารที่มีมนุษยธรรมและยั่งยืน 

                  

                   จากสถิติที่เราสำรวจพบว่า ในทุกๆ วัน หมูและไก่นับล้านตัว ต้องเผชิญชีวิตที่โหดร้ายและทุกข์ทรมานในระบบฟาร์มอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของคน เราจึงมุ่งมั่นในการสื่อสารความต้องการของสัตว์อย่างชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่า สัตว์เหล่านี้จะได้รับความสุข และมีชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย นอกจากนี้การได้รับเกียรติจาก มารีญา พูลเลิศลาภ ซึ่งเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดต่อการใส่ใจในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม มาเป็นทูตขององค์กร ซึ่งจะช่วยทำให้สิ่งที่องค์กรพยายามขับเคลื่อน สื่อสารไปยังผู้คนจำนวนมากได้ดียิ่งขึ้น”

                  

                   สำหรับกิจกรรมในงาน “Happy Meat Happy Me” สัตว์อยู่ดี คนอยู่ได้ ตลอดทั้ง 4 วันนี้ ประกอบด้วยโซนต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการเชิงประสบการณ์ที่จะพาผู้บริโภคได้สัมผัสกับอาหารในรูปแบบ ดิจิทัลอินเตอร์แอคทีฟ โดยผู้เข้าชมจะได้มีส่วนร่วมในการเลือกเมนูอาหารที่จัดเตรียมไว้ พร้อมกับรับรู้ถึงแหล่งที่มา และคุณภาพชีวิตของวัตถุดิบ อาทิ ไก่ และ หมู จากฟาร์มในระบบอุตสาหกรรมทั่วไป และผลกระทบจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย ตลอดจนทางออกที่ทุกคนช่วยได้เพื่อให้สัตว์ฟาร์มได้มีสวัสดิภาพที่ดี

 

                   ส่วนกิจกรรมเสวนาบนเวทีในแต่ละวัน ผู้ร่วมงานจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ 

  • วันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 2565 เปิดตัวด้วยแฟชั่นโชว์ ที่สะท้อนปัญหาสวัสดิภาพสัตว์ออกแบบโดย สาริศา นวลศรี Creative director of SAVETUDIO ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและ เปิดตัวทูตองค์กร มารีญา พูลเลิศลาภ
  • เสวนาหัวข้อ “ทำไมเราต้องแคร์ชีวิตหมู ชีวิตไก่” โดยได้รับเกียรติจากบุคคลผู้ทรงอิทธิพลต่อสังคมที่ล้วนมีความใส่ใจในประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อสะท้อนความคิด ความเห็น ต่อปัญหาความตระหนักรู้ในการส่งเสริมสวัสดิภาพของสัตว์และผู้คนในสังคมที่ยั่งยืน อาทิ ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร The Cloud  ธนบูรณ์ สมบูรณ์ ผู้ก่อตั้ง CreativeMove และ Greenery และมารีญา พูลเลิศลาภ ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
  • วันศุกร์ที่ 21 ต.ค. 2565 ร่วมพูดคุยหัวข้อ “เชื้อดื้อยา : ภัยเงียบใกล้ตัวจากฟาร์มอุตสาหกรรม” โดย ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์เฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา และ “ความฉลาดและน่ารัก ของน้องหมู น้องไก่ ที่คุณไม่เคยรู้” โดยเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ และสุกร อาทิ หมอฟิวส์ วานิชย์ วันทวี เจ้าของว.ทวีฟาร์ม ปศุสัตว์ ไบโอไดนามิก พันชนะ  วัฒนเสถียร ผู้ก่อตั้งโครงการ Food for Fighterและ โจ สโลน ผู้ก่อตั้ง Sloane's เครือข่ายแบรนด์ที่รับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจ
    สวัสดิภาพสัตว์
  • วันเสาร์ที่ 22 ต.ค. 2565  Cooking Show “เมนู Happy Meat Happy Me” โดยเชฟตาม-ชุดารี เทพาคำ Top Chef Thailand คนแรกของประเทศไทย ผู้ก่อตั้ง “บ้านเทพา” ในการปลูกจิตสำนึกด้านอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืน และ กิจกรรม Workshop เสื้อเพื่อสัตว์ สกรีนเสื้อลายสัตว์เพื่อระดมทุน โดยคุณใบตอง กีรตินุช เหลืองอังกูร ที่จะมาบอกเล่าแรงบันดาลใจ ทำเสื้อยืดระดมทุนเพื่อสัตว์มา 10 ปี  พร้อมสนุกกับกิจกรรม สกรีนเสื้อลายสัตว์ แบบ Limited Edition
  • วันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 2565  เสวนาหัวข้อ “ทางอออกที่มีอยู่จริง สัตว์อยู่ดี คนอยู่ได้” โดย
    คุณสุพจน์ สิงโตศรี ประธานเครือข่ายหมูหลุม ต.ดอนแร่ จ.ราชบุรี คุณอำนาจ เรือนสร้อย เจ้าของแทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม และคุณวรกร เลาหเสรีกุล เจ้าของฟาร์มคิดดี ที่ใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์  พร้อมร่วมเรียนรู้กับแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มที่ทำได้จริง พร้อมเทคนิคการแยกความแตกต่างของคุณภาพเนื้อสัตว์ที่ได้รับการเลี้ยงอย่างดี

 

                   นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารปลอดภัยจากฟาร์มต่างๆ ที่ใส่ใจกับการเลี้ยงสัตว์อย่างมี สวัสดิภาพสัตว์ และปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะ อาทิ แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม, ฟาร์มหมูหลุมดอนแร่, ว.ทวีฟาร์ม ปศุสัตว์ไบโอไดนามิค, Food for fighter และ ฟาร์มคิดดี  เป็นต้น

                    

                ขอเชิญชวนร่วมเปิดประสบการณ์ทางเลือกอาหาร จากฟาร์มที่ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ และตระหนักถึงอาหารปลอดภัยในงาน “Happy Meat Happy Me” สัตว์อยู่ดี คนอยู่ได้ ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคมศกนี้ ณ ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.worldanimalprotection.org และ Facebook: World Animal Protection Thailand องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

 

เกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระดับโลกมีสำนักงาน 14 แห่งทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยซึ่งได้มีการดำเนินการเพื่อปกป้องสัตว์จากความทุกข์ทรมาน มาเป็นเวลา 55 ปี โดยมุ่งเน้นการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทุกข์ทรมาน และการทารุณกรรมสัตว์อย่างถาวร โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ ประเทศอังกฤษ ที่ผ่านมาองค์กรฯ ได้ดำเนินกิจกรรมผ่านโครงการต่างๆ ในประเทศไทย อาทิ โครงการส่งเสริมระบบอาหารอย่างยั่งยืน โดยยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม การยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตช้างไทยให้ดีขึ้น และเพื่อให้สัตว์ป่าทุกตัวได้มีโอกาสที่จะมีชีวิตอย่างมีอิสระตามธรรมชาติโดยตระหนักถึงความสำคัญ ของคุณภาพชีวิตสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพชีวิตมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกัน