กปน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพร

กปน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพร

 

 

 

กปน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ
 
 
 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 06.30 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่พระสงฆ์ จำนวน 20 รูป และร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
 
 

 
ในการนี้ นายสุนทร ทองกำเหนิด ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 การประปานครหลวง (กปน.) เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย