Thailand's King Maha Vajiralongkorn is carried in a golden palanquin during the coronation procession in Bangkok on May 5, 2019 สุดยิ่งใหญ่ ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ "ในหลวง ร.๑๐" เสด็จฯ เลียบพระนคร

Thailand's King Maha Vajiralongkorn is carried in a golden palanquin during the coronation procession in Bangkok on May 5, 2019 สุดยิ่งใหญ่ ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ "ในหลวง ร.๑๐" เสด็จฯ เลียบพระนคร

 

 

 

Thailand's King Maha Vajiralongkorn is carried in a golden palanquin during the coronation procession in Bangkok on May 5, 2019

สุดยิ่งใหญ่ ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ "ในหลวง ร.๑๐" เสด็จฯ เลียบพระนคร

 

สุดยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครสถลมารค ตามโบราณราชประเพณี เดินกึ่งสวนสนาม ๗๕ ก้าวต่อนาที ตามจังหวะดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค ตามโบราณราชประเพณี ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระดำเนินกระหนาบข้างคู่เคียงพระราชยาน ในฐานะที่ทรงดำรงพระยศเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ โดยมีกองทหารแห่นำริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ


สำหรับรูปแบบริ้วขบวนนั้นมีระยะทาง ๗.๑๕ กม. เป็นการเดินกึ่งสวนสนาม ๗๕ ก้าวต่อนาทีเน้นเท้าตามจังหวะดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งสิ้น ๖ เพลงได้แก่ มาร์ชธงชัยเฉลิมพล, มาร์ชราชวัลลภ, เพลงใกล้รุ่ง, เพลงยามเย็น, เพลงสรรเสริญเสือป่า และเพลงสรรเสริญพระนารายณ์ โดยชุดแบกหามพระราชยาน ใช้ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์เป็นเจ้าพนักงานแบกหามพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง จำนวน ๑๖ นาย จัด ๕ ผลัด เปลี่ยนผลัดแบกหามทุก ๕๐๐ - ๘๐๐ เมตร ใช้การเปลี่ยนคนแบกหามขณะเคลื่อนที่ โดยไม่หยุดขบวน และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนผลัดแบกหามก่อนทุกครั้ง ใช้กำลังพลทุกเหล่าทัพ ๑,๒๒๘ นาย


การจัดริ้วขบวนยึดตามแบบโบราณราชประเพณีและพระราชนิยม ผู้เข้าขบวนส่วนใหญ่แต่งกายตามแบบโบราณ เว้นแต่ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์แซงเสด็จฯ, ทหารรักษาพระองค์ในขบวนทหารเกียรติยศนำและตาม อีกทั้งราชองครักษ์ในพระองค์คู่เคียง ที่แต่งกายชุดเต็มยศทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โดยริ้วขบวนแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ขบวนหน้าเป็นขบวนนำ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ หรือ ขบวนเสด็จฯ เป็นขบวนกลาง และขบวนหลัง เป็นขบวนตาม


ขบวนหน้า ตำรวจม้านำ จำนวน ๒ ม้า พลประจำม้า ม้าละ ๓ นาย จำนวน ๖ นาย จัดจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ,วงดุริยางค์วงนำ จำนวน ๑๐๗ นาย จาก วงดุริยางค์ทหารบก แต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดเต็มยศ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ สังกัด กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ ที่ ๑ รักษาพระองค์ สวมเสื้อสักหลาดหรือเสิร์จสีแดง กางเกงดำแถบแดง แขนเสื้อปักดิ้นทองเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ วปร. สวมหมวกพู่สีดำ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์, กองบังคับการกองผสม จำนวน ๑๐ นาย จัดจาก ผู้บังคับหน่วยระดับ ผู้บังคับการกรม จากหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ๙๐๔ จำนวน ๘ กรม โดยมี พลตรีทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์และรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ๙๐๔ ปฏิบัติหน้าที่ เป็น ผู้บังคับกองผสม และตามด้วย นายทหารคนสนิท ซึ่งมีผู้บังคับการกรมทหารรักษาพระองค์ อีก ๘ กรม เป็นตัวแทนของหน่วยทหารรักษาพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่เป็น นายทหารประจำกองบังคับการกองผสม,กองพันทหารเกียรติยศนำเสด็จฯ จำนวน ๑๖๖ นาย จัดจาก กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ ๑ รักษาพระองค์,


ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ หรือขบวนเสด็จฯ ประกอบด้วย ส่วนนำริ้ว ได้แก่ เจ้าพนักงานพระราชพิธีนำริ้ว,ประตูหน้า ขวาและซ้าย,สารวัตรขบวน จัดจาก หน่วยราชการในพระองค์ ,ถัดมาเป็นธง ๓ ชายหักทองขวาง อีก ๒ หมู่ธง เชิญอยู่ในริ้วขวาและซ้าย จากนั้นตามมาด้วยตอนเครื่องประโคม เริ่มต้นที่ กลองมโหระทึก ๔ กลอง ขวา ๒ ซ้าย ๓ พนักงานตีประโคมตลอดเส้นทาง มีสารวัตรกลองมโหระทึก เดินอยู่ย่านกลาง ตามมาด้วยริ้วขบวนกลองชนะ จากโรงเรียนเตรียมทหารกลองชนะแดงลายทอง ๔๐ ต่อด้วยกลองชนะทอง อีก ๔๐ เดินอยู่ริ้วทางขวา และมีกลองชนะเขียวลายเงิน ๔๐ และกลองชนะเงิน อีก ๔๐ เดินอยู่ซ้าย มีสารวัตรกลอง ๔ นาย เดินอยู่ย่านกลาง มีจ่าปี่ จ่ากลอง คอยประโคมและคุมจังหวะกลองชนะทั้งหลาย โดย เดิน ฟากละ ๒ ซ้าย ขวา ๒ สาย ซ้าย ๒ สาย รวมเป็น ๔ สาย และเครื่องประโคม ประกอบด้วย ริ้วแตรฝรั่ง แตรงอน และสังข์ โดยจัด แตรฝรั่งเดิน ๒ ข้าง ซ้ายและขวา โดยเดินข้าง ๒ สาย สายละ ๕ รวมข้างละ ๑๐ นาย ตามด้วยแตรงอน เดินข้างละ ๒ สายสายละ ๘ รวมข้างละ ๑๖ และปิดท้ายด้วย สังข์ เดินข้างละ ๔ รวมเป็น ๘ สังข์


จากนั้นเป็นตอนผู้อำนวยการริ้วขบวนโดยมี ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฝ่ายต่างๆ , นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และปิดท้ายด้วยตอนอำนวยการริ้วด้วย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และแม่ทัพภาคที่ ๑


ส่วนพระราชยาน ประกอบด้วย ๓ ตอนการเดิน ได้แก่ ตอนเครื่องสูงหน้า ตอนพระราชยาน ตอนเครื่องสูงหลัง ตอนเครื่องสูงหน้า จัดตอนการเดิน เป็น ๓ สาย ได้แก่ ริ้วเครื่องสูงหักทองขวางหน้าขวา ริ้วเครื่องสูงหักทองขวางหน้าซ้าย และริ้วมหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า เดินเป็นสายกลาง ระหว่างริ้วขบวนขวาและซ้าย


จากนั้นก็จะเข้าสู่ ตอนพระราชยาน ประกอบด้วยเจ้าพนักงานเชิญฉัตรกรรภิรมย์,กรับสัญญาณ,พราหมณ์เป่าสังข์,ตำรวจหลวงรักษาพระองค์นำเสด็จ ๒ สาย สายละ ๘ รวมเป็น ๑๖ นาย,นายทหารราชองครักษ์เชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธ และธงชัยพระครุฑพ่าห์,กำกับพระราชยานพุดตานทอง ๑ นาย, คนคุมเจ้าพนักงานแบกหามพระราชยานพุดตานทอง ๑ นาย, เจ้าพนักงานแบกหามพระราชยานพุดตานทอง ๑๖ นาย,เจ้าพนักงานถือม้ารองพระราชยานพุดตานทอง ๘ นาย, เจ้าพนักงานแบกหามพระราชยานพุดตานทองสำรองผลัดหนุน ๑๖ นาย จาก ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์,มหาดเล็กเชิญพระแสงรายตีนตอง ๔ นาย เป็นเจ้าพนักงานผู้เชิญ พระแสงศาสตราวุธสำคัญ ๔ องค์ ได้แก่ ๑. พระแสงดาบคาบค่าย ๒. พระแสงดาบใจเพชร ๓. พระแสงดาบอัษฏาพานร และ ๔. พระแสงดาบนาคสามเศียร ลายมงคล ๘ จัดจาก ข้าราชบริพารในพระองค์ หน่วยราชการในพระองค์,มหาดเล็กในพระองค์คู่เคียงพระราชยาน เดินกระหนาบข้างคู่เคียงพระราชยาน ข้างละสาย สายละ ๘ นาย รวมเป็น ๑๖ นาย จาก หน่วยราชการในพระองค์


ราชองครักษ์ในพระองค์คู่เคียงพระราชยาน เดินกระหนาบข้างคู่เคียงพระราชยาน ข้างละสาย สายละ ๘ นาย รวมเป็น ๑๖ นาย จากสำนักงานฝ่ายเสนาธิการประจำพระองค์ ๙๐๔, ริ้วเจ้าพนักงานอินทร์เชิญทวนเงินคู่เคียงพระราชยานทางซ้าย ๘ นาย มีกำกับอินทร์ เป็นผู้เดินนำ และ ริ้วเจ้าพนักงานพรหมเชิญทวนทอง คู่เคียงพระราชยานทางด้านขวา ๘ นาย มีกำกับพรหม เป็นผู้เดินนำ,ขนาบคู่เคียงพระราชยานวงนอกสุด ได้แก่ แถวทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์แซงเสด็จ ข้างละ ๒ สาย สายละ ๑๒ นาย รวมเป็นข้างละ ๒๔ นาย โดยแต่ละข้างจะมีพลแตร ๒ นาย และมี นายทหารผู้บังคับบัญชาของแถวแซงเสด็จ ข้างละ ๕ นาย โดย แถวแซงเสด็จขวา มี พลเอกจักรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นนายทหารกำกับแถวแซงเสด็จขวา และ แถวแซงเสด็จซ้าย มีพลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ๙๐๔ เป็นนายทหารกำกับแถวแซงเสด็จซ้าย


ถัดมาเป็นตอนเครื่องสูงหลังประกอบด้วย ริ้วเครื่องสูงหักทองขวางหลัง ขวาและซ้าย โดยริ้วสายหนึ่ง ประกอบด้วย ฉัตร ๗ ชั้น ๑ องค์ ฉัตร ๕ ชั้น ๕ องค์ และมีบังแทรก แทรกอยู่ระหว่างฉัตรแต่ละองค์ จำนวน ๓ คัน ทั้ง ๒ สาย และมี ริ้วมหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า ซึ่งมีทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นผู้เชิญพระแสงศาสตราวุธ จำนวน ๑๐ องค์ เชิญมาเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ เดินอยู่สายกลางระหว่างเครื่องสูงหน้าทั้ง ๒ สาย โดยพระแสงหว่างเครื่องที่เชิญมา ได้แก่ พระแสงดาบด้ามนาค จำนวน ๕ องค์ ตามด้วยพระแสงหอกพระมหากฐินน้อย พระแสงง้าวด้ามไม้มะริดฝักถม พระแสงทวนด้ามทอง พระแสงหอกตรีศูลด้ามยาวและพระแสงง่ามด้ามไม้ต่อทอง


จากนั้นจะเป็นริ้ว มหาดเล็กเชิญพระแสงสำคัญ จำนวน ๘ นาย ซึ่งทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นเจ้าพนักงานผู้เชิญพระแสงสำคัญประจำแต่ละรัชกาล จำนวน ๘ องค์ ๑. พระแสงดาบคาบค่าย (องค์ที่ ๒) ๒. พระแสงดาบเวียด ๓. พระแสงดาบฟันปลา ๔. พระแสงดาบแฝด ๕. พระแสงดาบฝักมุกทรงเดิม ๖. พระแสงดาบฝักทองเกลี้ยง ๗. พระแสงขรรค์นวโลหะ และ ๘. พระแสงดาบมรกต (ร.๗)


ตามด้วยริ้วมหาดเล็กเชิญเครื่องตาม เป็น ริ้วของมหาดเล็กฝ่ายที่ประทับ เป็นเจ้าพนักงานผู้เชิญเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ราชูปโภค จำนวน ๑๖ รายการ


ปิดท้ายริ้วขบวนด้วยขบวนหลัง ประกอบด้วยวงดุริยางค์ วงตามจากวงดุริยางค์ทหารบก สนธิกำลังด้วย วงดุริยางค์ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จำนวน ๑๐๗ นาย ,กองพันทหารเกียรติยศตามเสด็จ จำนวน ๑๖๖ นาย จาก กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ ๑๑ รักษาพระองค์ และมีการจัด ขบวนรถยนต์พระที่นั่ง เคลื่อนที่ตามริ้วขบวน