มิตรแท้ฯหนึ่งเดียวงการประกันภัย คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 2 ปีซ้อน

มิตรแท้ฯหนึ่งเดียวงการประกันภัย คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 2 ปีซ้อน

 

 

 

 

 

 

มิตรแท้ฯหนึ่งเดียวงการประกันภัย คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 2 ปีซ้อน

 

 

คุณอรัญ ศรีว่องไทย กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2561 จาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งมิตรแท้ประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวของวงการประกันภัยประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอย่างน่าภาคภูมิใจและเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ได้รับรางวัลดังกล่าว


โดยมิตรแท้ประกันภัยได้มีนโยบายจัดการฝึกอบรมและหลักสูตรพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาติดต่อกันกว่า 6 ปี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ 8 วาระปฏิรูปเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลอีกด้วย โดยพิธีการมอบรางวัลฯ ได้จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร