“คุณค่าสุรินทร์ ( Surin values)”

“คุณค่าสุรินทร์ ( Surin values)”

 

 

 

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

 

 

“คุณค่าสุรินทร์ ( Surin values)”

 


หลายวันนี้ดิฉันมีโอกาสได้ฟังคลิปปาฐกถาของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณในวาระต่างๆ ยิ่งรู้สึกเสียดายในความรู้ความสามารถ ความมุ่งมั่นและความเฉียบคมในทัศนะทางการเมืองของดร.สุรินทร์ และรู้สึกเสียดายที่เราได้สูญเสียนักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์ของประเทศไทยไปก่อนกาลอันควร

 

ปาฐกถาครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.สุรินทร์กล่าวเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชุดความคิด (mind set) และความสามารถทางปัญญา (mentality)ของคนไทยกับคนอาเซียนอีก9ประเทศ จากเงื่อนไขที่ว่าไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นใครมาก่อน ในขณะที่ประเทศที่เหลือล้วนตกเป็นเมืองขึ้นมาแล้วทั้งนั้น และต้องดิ้นรนต่อสู้ ยอมสูญเสีย ยอมเสียสละต่างๆจนได้เอกราชมา ทัศนะและการดำเนินนโยบายต่างประเทศของเขาเหล่านั้นจึงเน้นความเป็นตัวของตัวเอง รักษาผลประโยชน์ของชาติและพร้อมที่จะท้าทายกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่มักมาชี้นิ้วว่าประเทศกำลังพัฒนาอย่างอาเซียนควรทำอะไรบ้าง ไม่ควรทำอะไรบ้าง ดร.สุรินทร์ยกตัวอย่างมหาเดย์แห่งมาเลเซียและลีกวนยูแห่งสิงค์โปร์ที่พร้อมท้าทายกับมหาอำนาจถึงสิทธิในการพัฒนาของตน โดยกล่าวอ้างว่านี่คือคุณค่าของอาเซียน (Asian Values)โดยพร้อมที่จะดำเนินนโยบายขัดขืนที่เรียกว่า Diplomacy of
Defiance เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศตน

 

ในขณะที่ประเทศไทย เราภูมิใจนักหนาว่าไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร เราไม่เคยต้องต่อสู้ ต้องเสียสละ หรือสูญเสียมากมายเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนอื่นๆ ดังนั้นในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของเราก็เลยเป็นนโยบายแบบม้าอารี คือโอนอ่อนตามผลประโยชน์ และความต้องการของต่างชาติมากกว่าการต่อรอง หรือต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ ซึ่งดร.สุรินทร์เรียกนโยบายเช่นนี้ของไทยว่าDiplomacy of Accommodation ท่านยังกล่าวถึงภาพตัวแทนฝ่ายไทยเราในเวทีโลก ที่มักจะเงียบที่สุด ไม่เคยมีประเด็นที่จะไปโต้แย้ง ถกเถียงหรือต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของประเทศตัวเอง และยังมีทัศนะที่แสดงถึงความอ่อนแอ อ่อนเปลี้ย ไม่เข้าใจถึงผลกระทบหรือความอ่อนไหวในประเด็นต่างๆ ดังที่ดร.สุรินทร์ยกตัวอย่างพฤติการณ์ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่ง

 

“มีผู้ใหญ่ในวงราชการของเราคนหนึ่งบอกว่าที่ๆเราไปพบหลุม ไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งเราหรือฝั่งมาเลเซีย ถ้าสมัยก่อนหัวขาดนะพูดแบบนี้ เพราะคนพูดมีน้ำหนัก แล้วไปสงสัยได้ยังไง เรื่องนี้ถึงคุณสงสัยคุณก็ไม่พูด”

 

ดร.สุรินทร์ได้พูดถึงเทคโนแครตโดยเฉพาะในกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงการคลังที่ต้องมีความเป็นมืออาชีพ(professionalism) การที่ข้าราชการกินเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน และเป็นคนที่เรามอบผลประโยชน์ของประเทศให้เขาดูแล แต่การที่ข้าราชการถูกแทรกแซง ทำให้การได้ตำแหน่งในปัจจุบันมาจากคอนเนกชันหรือสายสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจมากกว่าจะมาจากความสามารถจริงๆ ดังนั้นเราจึงไม่มีคนที่เก่งจริง สามารถจริงมาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องต่อสู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ

 

ในทัศนะของดิฉัน การที่ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของใครควรเป็นจุดแข็งที่เราจะเรียนรู้ถึงคุณค่าอย่างไทย(Thai Values)ในการดำเนินวิเทโศบายเพื่อรักษาเอกราชของบ้านเมืองได้อย่างยอดเยี่ยม และสามารถรักษาบ้านเมืองได้ในท่ามกลางวิกฤติการณ์ล่าเมืองขึ้นในอดีตในขณะที่ประเทศอื่นไม่สามารถรักษาเอกราชไว้ได้

 

Diplomacy of Accommodation ที่ดร.สุรินทร์ยกขึ้นมา ควรเป็นจุดแข็งของลักษณะไทย คุณค่าไทย(Thai Values)ในการต่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติให้ดีที่สุด การโอนอ่อนประนีประนอม ควรเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของชาติเอาไว้ ซึ่งต้องไม่ใช่การโอนอ่อนแบบลู่ก่อนลมมา(bend before the wind) เหมือนดังเช่นในขณะนี้ที่รัฐบาลยอมยกธงขาวเปิดประตูประเทศให้ต่างชาติมาเช่าที่ดินต่อเนื่องถึง99ปี และยอมยกสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย รวมทั้งยกเว้นกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมและผังเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกให้ต่างชาติ เพื่ออะไร ? เพื่อหวังให้เอกชนต่างชาติหอบเงินมาลงทุน?

 

มีภาษิตจีนอยู่ข้อหนึ่งที่คนจีนมักสอนอบรมลูกหลานของตนคือ “จงสอนคนอื่นให้รู้จักกินรู้จักใช้ แต่อย่าสอนให้เขารู้จักทำ รู้จักหา” จึงไม่แปลกที่คนอย่างแจ็คม่าจะสร้างนวัตกรรมให้คนอื่นจับจ่ายใช้สอยอย่างสะดวกเพราะเป็นผลประโยชน์ของเขา ไม่ใช่ประโยชน์ของเรา ดังนั้นการที่เราเปิดบ้านให้ประเทศอื่นเข้าถึงทรัพย์สินทุกอย่างในประเทศ ชนิดที่ไม่มีเกราะป้องกัน ชนิดที่ไม่มีภูมิคุ้มกันตัวเองเพื่อหวังให้คนอื่นหอบเงินมาให้เราพัฒนาบ้านเมืองของเรา เพื่อการเติบโตของเรา เป็นสิ่งที่ต้องไตร่ตรองใคร่ครวญเสียใหม่

 

จะเป็นไปได้อย่างไรที่อ้างว่าการยอมยกผลประโยชน์ทางพลังงานให้บริษัทเอกชนจะเป็นความมั่นคงทางพลังงานของไทย การปล่อยให้ข้าราชการไทยร่างหลักเกณฑ์แบบเอื้อประโยชน์ให้เอกชนสุดๆมากกว่าคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ หรือการปล่อยเอกชนหลบเลี่ยงภาษีโดยมีข้าราชการกระทรวงการคลังให้คำแนะนำการหลบเลี่ยงระเบียบเป็นสิ่งที่ดร.สุรินทร์กล่าวถึงด้วยความเป็นห่วงว่า เรามีข้าราชการที่กินเงินเดือนของประเทศ ข้าราชการเหล่านี้คือคนที่เรามอบผลประโยชน์ของประเทศให้เขาดูแล แต่เขาดูแลปกป้องผลประโยชน์ของประเทศเต็มที่อย่างที่ควรเป็นหรือไม่

 

การที่ประเทศไทยจะสามารถเอาตัวรอดได้ในสังคมโลกที่มีการแข่งขันที่ดุเดือด วาระแห่งชาติที่ดร.สุรินทร์ให้ความสำคัญคือ การบริหารแก้ปัญหาความระส่ำระสายในเรื่องการศึกษา ให้การศึกษาสามารถส่งเสริมศักยภาพของคนให้ไปได้สูงสุด การปฏิรูปคุณภาพของระบบราชการที่ตำแหน่งสำคัญต้องมาจากความสามารถ ไม่ใช่มาจากคอนเนกชั่น และนามสกุล เพื่อให้กระบวนการเลื่อนฐานะทางสังคม(social mobility) มาจากความสามารถจริงๆ การลดความเหลื่อมล้ำ และการวิจัยที่มีความต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศมีคนที่มีความสามารถเป็นเลิศในทุกด้าน เราจึงจะสามารถรับมือกับบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถเอาประเทศรอดได้ในการปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม ดร.สุรินทร์ยกตัวอย่างสิงคโปร์ที่ทั้งประเทศไม่มีทรัพยากรอะไรให้ขุดเลย แต่เขาใช้การศึกษาขุดศักยภาพทางสมองของคนมา
สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยรั้งท้ายในอาเซียน และต้องอาศัยไทยนำเข้ามาร่วมในประชาคมอาเซียน แต่ปัจจุบันได้ก้าวล้ำหน้าไทยไปไกล

 

น่าเสียดายที่ดร.สุรินทร์ไม่มีโอกาสในการผลักดันวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้ปรากฎเป็นจริงขึ้นมาได้ แต่คุณค่าของความคิดของดร.สุรินทร์(Surin Values)นั้นเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องนำมาใคร่ครวญและปฏิบัติให้เป็นจริง

 

รสนา โตสิตระกูล
3 ธ.ค 2560

 

https://youtu.be/1FBbs_l2nIM

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1507419532667938&id=236945323048705

 

 

Siripanna A Place of Harmony การรวมตัวของแบรนด์ในเครือศิริปันนา ครั้งยิ่งใหญ่ที่สยามพารากอน

 
เครือศิริปันนา นำโดยโรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ โครงการเอกลักษณ์ สันทราย และพาราโน่ คอนโด แอท เชียงใหม่ จัดงาน “Siripanna A Place of Harmony” การรวมตัวของแบรนด์ในเครือศิริปันนาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ส่วนลดห้องพักและสปาสูงสุด 80% ส่วนลดบ้านและคอนโดสูงสุด 800,000 บาท เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าที่ จองและซื้อสินค้าภายในงานนี้เท่านั้น พร้อมกิจกรรมลุ้นรางวัลอีกมากมายภายในงานจากเครือศิริปันนา ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2560 นี้ ณ แฟชั่นแกลเลอรี่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

คุณศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือศิริปันนา กล่าวว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่เครือ ศิริปันนาได้นำเอากลิ่น อายและบรรยากาศล้านนาจากเชียงใหม่ เข้ามาสู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งกระผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ เผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นล้านนาของโรงแรม ศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ ความเป็นโมเดิร์นทรอปิ คัลของโครงการเอกลักษณ์ สันทราย บ้านเดี่ยวสุดหรูบนทำเลศักยภาพของเชียงใหม่ รวมถึงสิทธิพิเศษและส่วนลดสุดคุ้ม มากมายจากทุกแบรนด์ในเครือศิริปันนา และบัตรสมาชิกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่พร้อมมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับลูกค้าที่มา เลือกซื้อหรือจองภายในงาน 3 วันนี้เท่านั้น”

นอกจากนั้นแล้วภายในงาน คุณศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ ยังจะได้เผยวิสัยทัศน์การเติบโตของเชียงใหม่และมุมมองการ บริหารธุรกิจในอนาคตของนักธุรกิจที่มองเห็นศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วางแนวทางของเครือศิริปันนาและรากฐาน ทางธุรกิจ ทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (บ้านและคอนโด) ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันจนประสบ ความสำเร็จอีกด้วย

ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเครือศิริปันนา ที่ได้มีการรวมตัวกันอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร และ แน่นอนว่าเครือศิริปันนาไม่เคยหยุดนิ่ง ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่และพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพของการให้บริการจาก ทุกธุรกิจในเครือ เพื่อนำไปสู่ความพอใจสูงสุดของลูกค้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

 

 


เครือศิริปันนา ประกอบไปด้วย
โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ รีสอร์ทระดับห้าดาวของคนไทยที่เติมเต็มความสุขด้วยวิถีแห่ง ล้านนา ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงแรมที่มีการบริการยอดเยี่ยมในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 จากเว็บไซต์ทริป แอดไว เซอร์ (Tripadvisor) โดยก่อนหน้านี้ได้คว้ารางวัลระดับเงิน กลุ่ม Luxury เขตเมือง ประเภทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ จากการประกาศผล Thailand Boutique Award ประจำปี พ.ศ. 2554

อารมณ์ดี สปา แอท ศิริปันนา เชียงใหม่ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม ภายในโรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ นำวิถีบำบัดแบบชาวล้านนามาผสมผสานในบริการ เพื่อเติมพลังธรรมชาติและการผ่อนคลายอย่างแท้จริง

กัสท์เค้ก เบเกอรี่จากครัวศิริปันนา ที่เน้นมาตรฐานคุณภาพและความพิถีพิถันทุกขั้นตอน วางจำหน่ายให้คุณเลือกสรรความ อร่อย ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และมินิบิ๊กซี กว่า 10 สาขา ในเขต จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

พาราโน่ คอนโด แอท เชียงใหม่ คอนโดมิเนียมบนทำเลศักยภาพ ติดถนนใหญ่เส้นมหิดล ตกแต่งในสไตล์นำสมัย เพื่อ ประสบการณ์ใหม่ของการพักอาศัยที่มากกว่าคำว่า คอนโดมิเนียม

แกรนด์ พาราโน่ อีกหนึ่งโครงการสุดหรู บนทำเลศักยภาพในบริเวณเดียวกับ พาราโน่ คอนโด แอท เชียงใหม่ พร้อมสระว่ายน้ำและสวนขนาดใหญ่บนชั้นท็อปฟลอร์ เพื่อเติมเต็มชีวิตมีระดับ ในพื้นที่ความสุขที่ไร้ขีดจำกัด

เอกลักษณ์ สันทราย บ้านหรูในรูปแบบโมเดิร์นทรอปิคัล ใจกลางย่านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ใกล้แยกรวมโชค ตอบ โจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แบบอย่างมีเอกลักษณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ : เรวดี เสนาวรรณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ : +66 (0)85 812 6242+66 (0)85 812 6242 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดนยา สาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ : +66 (0) 5329 4656+66 (0) 5329 4656 โทรสาร : +66 (0) 5329 4665+66 (0) 5329 4665 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
----------